Úvod » Kamenivo

Cihlový (cihelný) recyklát

Co je cihelný recyklát? Cihlový recyklát je druhotná surovina. Označuje se tak recyklované kamenivo ze zdiva a betonových částí staveb. Nebo to může být odpadní materiál vzniklý při výrobě cihel. Používá se jako zásypový a obsypový materiál nebo surovina pro výrobu antuky. Výhodou cihelného recyklátu je jeho ekologická nezávadnost. Jak vzniká cihelný recyklát? Výroba cihlového…

Asfaltový recyklát

Co je asfaltový recyklát? Asfaltový recyklát je druh kameniva, které vzniká drcením asfaltových celků. Označuje se jako “druhotná surovina” přičemž tento název není ukotven v legislativě. Může pocházet z odpadu vzniklého při demolici silnice nebo při frézování vozovky. Používá se jako podkladový materiál namísto štěrku. Slouží ke zpevnění cest. Tvoří buď podsypnou vrstvu nebo podkladní vrstvu. Je…

Betonový recyklát

Co je betonový recyklát? Betonový recyklát je vyroben drcením betonu. Recyklované kamenivo z demolic nebo jako odpadní materiál z výroby betonových a železobetonových produktů. Slouží jako podkladový nebo obsypový materiál, zpevnění komunikací a ploch nebo výplňový materiál do betonu. Jak vzniká betonový recyklát Betonový recyklát může být dvojího původu. Buď se jedná o odpadní materiál, který vzniká…

Frakce kameniva

Co je frakce kameniva? Pro stavební práce nebo úpravy zahrady je pojem frakce nezbytný. Frakce je používána u vyjádření velikosti podkladového materiálu. Materiál je tvořen různou velikostí kamenů, které do podkladu zahradních cest, příjezdových cest nebo okrasných cestiček patří. Pokud nechcete nechat výstabu na specializované firmě, tak je nutné pojem frakce znát a používat :-)….