Úvod » Slovník pojmů » A » Asfaltový recyklát

Co je asfaltový recyklát?

Asfaltový recyklát je druh kameniva, které vzniká drcením asfaltových celků. Označuje se jako “druhotná surovina” přičemž tento název není ukotven v legislativě. Může pocházet z odpadu vzniklého při demolici silnice nebo při frézování vozovky. Používá se jako podkladový materiál namísto štěrku. Slouží ke zpevnění cest. Tvoří buď podsypnou vrstvu nebo podkladní vrstvu. Je to kontroverzní materiál z hlediska ekologie.

Jak vzniká asfaltový recyklát?

Asfaltový recyklát je vyroben z odpadu, který vzniká při demolici asfaltové vozovky nebo při rekonstrukci silnice, kdy dochází k jejímu frézování (stržení vrchní části).

Recyklované kamenivo z jednotlivých vrstev vozovky. Například z:

 • asfaltových směsí,
 • litého asfaltu,
 • makadamu použitého na vozovce,
 • nátěrů a emulzních kalových zákrytů.

Výroba asfaltového recyklátu probíhá ve dvou fázích:

 1. Drcení – probíhá v drtičích – čelisťových nebo odrazových.
 2. Třídění podle frakcí.

Velké kusy asfaltu jsou drceny na různě velké frakce. Podle použití. Asfaltový recyklát lze nalézt ve standardních velikostech 0 – 8, 8 – 32, 32 – 63. Někteří výrobci poskytují i frakce 0 – 10, 10 – 32.

asfaltovy recyklat

Použití asfaltového recyklátu

Asfaltový recyklát slouží jako podsypový nebo podkladový materiál pro stavbu nebo zpevnění cest.

Použití asfaltového recyklátu:

 • Pro výrobu podkladní vrstvy nebo zpevnění málo zatížených cest, které vznikají hutněním. Bez přidání pojiva.
 • Pro výrobu stmelených podkladových směsí hydraulickými nebo asfaltovými pojivy (cement, vápno, struska).
 • Spolu s přidanou emulzí je tento vzniklý materiál vhodný pro místa, kde bylo použito dehtové pojivo.
 • Kombinace přidání emulze a cementu. Vlastnosti jsou podobné jako u směsi obalovaného kameniva.

Vhodné technologie pro zpracování asfaltového recyklátu jsou:

 • za studena s použitím emulzí,
 • nebo v kombinaci s cementem.

Škodlivost asfaltového recyklátu

Existuje důvodná obava, že z asfaltového recyklátu se do půdy uvolňují škodlivé látky. Ty pak z půdy přecházejí do vody.

Omezení dopadu na životní prostředí a potažmo na zdraví člověka je možné obalením ekologicky závadných kusů kameniva cementem.

Veronika Jadrná

 |  Kamenivo