Úvod » Slovník pojmů » A » Anaerobní bakterie

Co znamená anaerobní?

Anaerobní je proces, prostředí, kde se nevyskytuje kyslík (O2). Anaerobní organismus nepotřebuje ke svému životu a růstu kyslík, někdy mu může kyslík ubližovat nebo ho dokonce zabít. Anaerobní organismy se mohou vyskytovat ve vodě (anaerobní bakterie), na souši, v půdě. Opakem jsou organismy aerobní, které se bez přísunu kyslíku neobejdou.

Co jsou anaerobní organismy?

Anaerobní organismy dokáží získat energii pro svůj růst bez přítomnosti vzdušného kyslíku (O2). Některé anaerobní organismy dokážou využít vázaného kyslíku například v molekule vody H2O. Anaerobními organismy jsou z velké části bakterie.

Dělení anaerobních organismů

Organismy, které pro svůj život potřebují málo nebo vůbec žádné množství kyslíku se dělí:

  • Fakultativně anaerobní – pokud mají organismy možnost využívat kyslík, tak ho spotřebovávají při buněčné respiraci (buněčném dýchání), ale když není dostatek kyslíku, přecházejí na fermentační typ metabolismu (získávají energii z cukrů a organických kyselin, dusíkatých sloučenin). Např. kvasinky alkoholového kvašení nebo některé jezírkové bakterie.
  • Mikroaerofilní – organismy (bakterie), které pro svůj růst potřebují nižší hladinu kyslíku, než je obsaženo v atmosférickém kyslíku. Jsou schopny přežít při nízké koncentraci kyslíku. Vyšší množství kyslíku je ničí.
  • Obligátně anaerobní – vyžadují podmínky pro život tvořené absencí kyslíku (bez kyslíku). Kyslík je inaktivuje nebo zabíjí.
  • Anaerobní – pro růst a množení nepotřebují kyslík.

Anaerobním bakteriím se věnuje pozornost při péči o jezírko. Anaerobní bakterie pomáhají čistit vodu od látek, které jsou jedovaté pro vodní organismy (ryby), Anaerobní bakterie spotřebovávají dusíkaté sloučeniny, čpavek.

Veronika Jadrná