Úvod » Slovník pojmů » A » Aerobní bakterie

Co znamená aerobní bakterie?

Aerobní může být proces, prostředí nebo organismy. Základem je vždy kyslík (O2). Aerobní procesy jsou takové, které potřebují kyslík. Aerobní prostředí obsahuje dostatečné množství kyslíku ve volné atmosféře. Aerobní organismy potřebují ke svému životu kyslík a některé ho potřebují při přeměně na energii. Opakem aerobní je anaerobní.

Co jsou aerobní organismy?

Aerobní organismy potřebují ke svému životu a růstu okysličené prostředí. Může jím být voda nebo vzduch nebo půda.

Schopnosti aerobního dýchání přináší aerobním organismům výhody, jelikož tím získávají více energie než anaerobní organismy.

Druhy organismů podle potřeby kyslíku 

  • Obligátně aerobní – potřebují kyslík ke svému růstu. Při procesu buněčného dýchání využívají kyslík k výrobě energie. Oxidací přeměňují na cukry a lipidy.
  • Fakultativně aerobní – ke svému životu využívají kyslík, ale pokud není dostatek kyslíku, tak si umí vyrobit energii i pomocí anaerobních metod.
  • Mikroaerofilní – organismy, které pro svůj růst potřebují nižší hladinu kyslíku než je obsaženo v atmosférickém kyslíku. Jsou schopny přežít při nízké koncentraci kyslíku.
  • Obligátně anaerobní – vyžadují prostředí bez kyslíku. Kyslík je inaktivuje nebo zabíjí.
  • Anaerobní – pro růst a vývoj nepotřebují kyslík.

V biotopu jezírka žijí aerobní i anaerobní bakterie, které osidlují biologické filtry. Pomáhají filtrovat a čistit vodu od nežádoucích látek jakými jsou čpavek, dusík, dusitany. Tyto látky v jezírku škodí rybímu osazenstvu, proto je nežádoucí, aby byly přítomny v jezírkové vodě ve větším množství.

Veronika Jadrná