Úvod » Slovník pojmů » B » Biofilm

Co je biofilm?

Biofilm je společenství mikroorganismů. Podmínkou je spojení s nějakým povrchem. Tím se vytváří pomyslné město, kde společně žijí kolonie hub nebo bakterií, virů, plísní, jednobuněčných organismů, bezobratlých živočichů. Okolo shluku těchto mikroorganismů se vytváří polysacharidový obal, který biofilm chrání, udržuje ho při sobě a zajišťuje přilnavost k povrchu. Povrchem může být živá tkáň (např. stěna střeva) nebo neživý povrch.

Co definuje biofilm?

Aby mohl být biofilm nazýván biofilmem musí “dodržet” určitá kritéria.

 • Společenství většího množství mikroorganismů.
 • Shluk je přichycen k nějakému povrchu nebo k sobě navzájem.
 • Celé společenství je obaleno mimobuněčnou matricí, která je tvořena produkty samotných mikroorganismů ve společenství.
 • Uvnitř biofilmu dochází k interakci mezi jednotlivými organismy a dochází tak k přeměně vlastností buňky. (Pokud by buňka žila osamotě, tak bude její chování jiné, než když žije v komunitě.)

Jak vzniká biofilm?

Pro lepší pochopení lze použít příměr se stavbou domu a následným rozšířením na město.

 1. Samostatná bakterie nebo vir objeví vhodné prostředí k usazení. (stavební pozemek)
 2. K tomuto povrchu se přichytí. Aby mohl mikroorganismus přilnout, musí vyprodukovat určité látky. (postaví základovou desku)
 3. Buňka je usazená a množí se. Tvoří mikrokolonii. (staví zdi a střechu)
 4. V průběhu růstu a množení kolonie vytváří obal biofilmu.
 5. Poté dochází ke zrání biofilmu. V této fázi jsou buňky tak narostlé, že jsou viditelné pouhým okem.
 6. Když dojde k vyčerpání zdrojů potravy, k zaplnění všech “domů” v biofilmovém městě, oddělí se část populace a hledá si jiné místo k životu. Tomu se říká disperze.
 7. Nově oddělené buňky začínají nový životní cyklus na novém místě.

Biofilm vzniká ve vodním prostředí ve chvíli, kdy vyčerpá živiny ve vodním sloupci. Pak se uchyluje k přilnutí na povrch, ze kterého může čerpat živiny pro svůj růst.

Kde se biofilm vyskytuje?

Nejpříznivějším prostředím pro vznik biofilmu je především vodní prostředí (na ponořeném dřevě, kamenech nebo i vodovodním potrubí). Biofilmy lze nalézt i na povrchu půdy. Vyskytují se i na povrchu těl rostlin a živočichů, kde však mohou způsobovat různé infekce.

Využití biofilmu jako filtru

Biofilm, který se tvoří na povrchu biologického filtru může pomoci s čištěním vody, která přes něho protéká. Využívá se:

 • v čističkách odpadních vod,
 • biologických filtracích zahradních jezírek, koupacích jezírek nebo biobazénů.

Jak funguje biofilmový filtr?

Biofilmový filtr je přístroj, ve kterém je umístěno minerální nebo umělé médium, které má velký povrch. Na něm se biofilm přichytí a rozrůstá, jelikož získává z povrchu živiny. Voda, která prochází přes biofilm je čištěna pomocí bakterií. Biofiltr musí být pravidelně kontrolován a biofilm odstraňován.

Veronika Jadrná