Úvod » Slovník pojmů » B » Bentos

Co je bentos?

Bentos je společenství živých organismů, kteří žijí na březích nebo na dně ve sladkých i slaných vodách. Vody mohou být tekoucí i stojaté. Vyskytují se v mořích, oceánech, jezerech, potocích, řekách, rybnících. Jsou nezbytnou součástí vodního ekosystému. Tvoří potravu pro některé vodní živočichy. Vrstvě, která je tvořena bentosem se nazývá bentická zóna nebo bentál.

Jaké jsou druhy bentosu?

Bentos obsahuje velké množství mikroorganismů. Podle podmínek, ve kterých žijí, se velmi různí. Lze pozorovat, že bentos se plazí, hrabe, plave u dna anebo je součástí podkladu (bahna, substrátu), ze kterého se neodpojuje.

Bentos tvoří potravu pro jiné vodní organismy, ale zároveň jsou bentos a jeho části, sami sobě potravou.

Rozdělení bentosu podle zastoupení organismů

 • Zoobentos – Živočichové tvořící bentos. Larvy hmyzu, měkkýši, korýši, kroužkovci, ploštěnky a jiní.
 • Fytobentos – Rostlinné mikroorganismy. Sinice, řasy, mechy.
 • Bakteriobentos – Bakterie, které přilnuly k podkladu.

Rozdělení bentosu podle velikosti

 • Makrobentos – velikost větší než 1 mm
 • Mezobentos – velikost menší než 1 mm a větší než 32 µm
 • Mikrobentos – velikost menší než 32 µm

Kde žije bentos?

Společným prostředím pro všechny organismy žijící v bentosu je voda, která je u dna nebo břehu.

 • Mělčiny, kde se voda setkává s pevninou obývají druhy bentosu, které vyžadují pro svůj život světlo.
 • Hlubiny, kam světlo naopak nedosahuje obývají druhy, které leckdy nejsou ještě ani prozkoumané, protože tam člověk nedosáhl.

Členění bentosu podle stanoviště a způsobu života

Podle způsobu života:

 • Epibentos – přisedlé formy bentosu. Jsou spojeny s podkladem – kameny, mušlemi.
 • Endobentos – vznášející se formy bentosu. Organismy, kteří žijí v sedimentech a tvoří podzemní chodby.
 • Hyperbentos – plující formy bentosu. Organismy mající schopnost plavat blízko u dna.

Podle stanoviště vztahující se k podkladu se rozděluje bentos na:

 • Psamon – organismy využívající prostředí písčitého dna,
 • Epilitické organismy – žijí přímo na kamenitém dně nebo v jeho těsné blízkosti,
 • Epipelické organismy – obývají dna s bahnitým podkladem.

Příklady bentosu ve sladkých vodách

Zoobentos – pijavky, larvy přísalek, chrostíci a jejich schránky, larvy pakomárů, máloštětinatí červi, hlístice, měkkýši, mlži.
Fytobentos – rozsivky, zelené řasy.

Jaké jsou přínosy bentosu v jezírku?

Bentos udržuje rovnováhu v životním prostředí. Tím, že se bentosem například přilnutým na vodních útvarech krmí živočichové udržují čistotu a odstraňují odpadní látky.

Sám bentos se také živí rozkládající se organickou i anorganickou hmotou, kterou dále recykluje. A vytváří novou hmotu stravitelnou pro jiné organismy. Díky tomu se udržuje koloběh živin ve vodním prostředí.

Bentos může také sloužit jako indikátor kvality vody. Například chrostíci jsou velmi citliví na znečištění a jejich úbytek může značit sníženou kvalitu vody.

Veronika Jadrná