Úvod » Slovník pojmů » B » Biofiltr (Biologická filtrace)

Co je biologická filtrace?

Biofiltr je součástí filtračního systému. Používá se u zahradních jezírek, koupacích jezírek i v akváriích. Působením bakterií, které biologickou filtraci osidlují na filtračních médiích, je upravována voda. Filtrační bakterie přeměňují škodlivé dusíkaté látky (čpavek – amoniak) díky chemickým procesům nitrifikace a denitrifikace.

Co potřebují bakterie v biofiltru k životu?

Filtrační bakterie potřebují pro svůj život vhodné prostředí. Tím je zejména dostatečně okysličená voda, amoniak neboli čpavek, dusitany, dodávající energii. Uhlík, který slouží jako potrava pro bakterie.  Dusičnany, díky nimž získávají jejich rozkladem kyslík.
Bakterie v biologických filtrech jsou buď aerobní – kyslík je pro jejich prospívání nezbytný.
Anaerobní – potřebují přítomnost látek, ze kterých si dovedou jejich rozkladem kyslík vytvořit.

Jak biofiltr do jezírka a akvária funguje?

Biologický filtrační proces se nazývá nitrifikace. Během reakce se oxiduje amoniak (NH3, NH4+) na dusičnany (NO3-) skrze reakci dusitanů (NO2-). Rozděluje se do dvou fází. Nitritace a nitratace.

Nitrifikace

V první fázi pracují aerobní bakterie rodu Nitrosomonas. Dokážou se množit a pracovat na rozkladu čpavku hned po nasazení ryb do jezírka. Pro efektivní přeměnu čpavku na NO2 pomocí bakterií je třeba zajistit ideální podmínky.

  • Okysličená voda – aerobní bakterie spotřebovávají dost kyslíku z vody, proto je třeba případně kyslík dodat. K nízkému množství kyslíku může docházet ve velkých filtrech, kde proudí voda pomalu. Voda by měla cirkulovat celých 24 hodin. Ve většině filtrů je úroveň provzdušnění vody dostatečná, ke správnému fungování postačuje kyslík z tekoucí vody.
  • Dále je potřeba postarat se o to, aby voda obsahovala i minerály a stopové prvky.
  • Bez potravy bakterie také pracovat nebudou, takže je třeba, aby bylo ve vodě dostatečné množství uhlíku (uhličitanů).

Hrubým odhadem je třeba na přeměnu 1 dílu amoniaku – 7 dílů uhlíku, minerálů a O2.

Nitritace 

Proces nitritace je aerobní. Ve filtrační komoře je pro správnou funkci bakterií udržovat dostatečně provzdušněnou vodu.

  1. Díky nitrifikačním bakteriím (např. Nitrosocystis, Nitrosospira) se při procesu nitrifikace přeměňuje volný amoniak neboli čpavek (případně amonné soli) na dusitany.
  2. Následně jsou dusitany oxidovány díky činnosti bakterií rodu Nitrobacter na dusičnany.

Co je třeba zajistit pro správnou biologickou filtraci?

  • Dostatečně velkou plochu filtračního materiálu, který osidlují bakterie. Materiály jsou členité, mají různé výstupky, trubičky, tunýlky. Zároveň musí dokonale propouštět vodu, kterou se k bakteriím dopravuje kyslík a živiny. Může to být biomolitan.
  • Ustálené pH vody. Jedná se o uhličitanovou tvrdost vody KH. Měla by se pohybovat okolo 5 – 8 ppm.
  • Uhličitany a jejich dostatečné množství.

Fáze nitrifikace

Probíhá taktéž za pomoci aerobních bakterií. Z rodu Nitrobacter a Nitrospira. Tyto bakterie mají pomalejší nájezd. Navazují na rozkladný proces čpavku z první fáze. Pracují totiž s dusitany NO2, které při ní vznikly. Přeměňují dusitany na dusičnany NO3. Ty už jsou pro ryby netoxické, ale zvýšené množství může vést k růstovým problémům, rozmnožováním, zbarvením. Zejména u mladých jedinců. Zvýšené množství dusičnanů je třeba držet v normě  i kvůli tomu, že tvoří hlavní živiny pro růst řas.

Fáze denitrifikace

Anaerobní bakterie Pseudomonas, Rhodobacter a další zajišťují přeměnu dusičnanů na nezávadný volný dusík N2, který pak odchází do atmosféry. Zároveň přirozeně mění strukturu fosfátů PO4.Odebráním kyslíku je rozloží na neškodné prvky. Fosfáty i dusičnany vznikají z potravy a exkrementů ryb. Jsou potravou pro řasy, a proto jsou v jezírku nežádoucí.

Proč používat biofiltr do koupacího nebo zahradního jezírka?

Biologický filtr redukuje množství čpavku a fosfátů ve vodě. Obě tyto látky působí jedovatě na rybí osazenstvo v jezírku a zároveň podporují růst všech řas.
Takže redukce amoniaku a fosfátů je potřebná hned ze dvou důvodů:

  • zachování zdraví ryb,
  • snížení růstu řas.

Mohlo by vás zajímat:

Článek, ve kterém jsou přehledně vypsané přípravky podporující zdravou bakteriální kulturu v jezírku napříč celým rokem. Plán péče o jezírko | Jezírková chemie OASE.

Veronika Jadrná