Úvod » Slovník pojmů » B » Biobazén (Bio bazén)

Co je biobazén?

Biobazén je uměle vytvořená nádrž na vodu, která udržuje čistou vodu pomocí biologických filtrů. Bez použití klasické bazénové chemie. Může být různých tvarů a velikostí. Princip biobazénu se snaží přiblížit přírodnímu modelu proudící vody. Rostliny v bio bazénu mají druhořadé postavení. Nekladou se na ně nároky na čištění vody, slouží spíše k potěše oka.

Jaké jsou typy bio bazénů?

Druhy biobazénů se rozlišují podle množství přístrojové techniky, která se stará o čistotu vody.

1. Biobazén s jednoduchým biofiltrem.

 • Pomocí čerpadla je vháněna voda do biofiltrace, kde se voda upravuje pomocí bakterií, které v něm sídlí.
 • Dále je na hladině umístěn skimmer, který sbírá vodu a projde jím více než 100 % objemu za 24 hodin.
 • Rostlinná zóna zabírá nejvíce 30 % plochy biobazénu. Narozdíl od koupacího jezírka.
 • Na povrchu biofiltrace dochází k nárustu biofilmu, který je tvořen bakteriemi, řasami, houbami, viry, jednobuněčnými organismy i zooplanktonem. Biofilm váže a spotřebovává živiny z vody a dusík. Musí být pravidelně z filtru odstraňován.
 • V návaznosti na růst biofilmu je třeba dodávat do vody dusík.

2. Biobazén se větším technickým zařízením.

 • Biologická filtrace je umístěna mimo jezírko.
 • Filtrace může být naplněna substrátem, který doplňuje chybějící dusík.
 • Součástí zařízení je technologie pro zachycení fosforu.
 • Usazeniny je třeba odstraňovat vysavačem.
 • Rostlinná zóna není třeba. Biofiltrace zastoupí jejich čistící funkci.
 • Koupací plocha tohoto typu bio bazénu může být 100 %.

Jaké jsou výhody biobazénu?

 • Voda je šetrná k pokožce, jelikož je zde absence chemických přípravků na úpravu vody.
 • Vyšší pH vody zajišťuje menší vysoušení kůže.
 • Voda je nezávadná pro lidský organismus.
 • Filtr má nízkou spotřebu energie.
 • Voda se po koupací sezóně nemusí vyměňovat.
 • Biologická filtrace se snaží připodobnit výslednou vodu v bazénu k vodě v přírodních jezerech. Výsledkem by měla být měkká a čistá voda.

Jakou vodou se může biobazén naplnit?

Při napouštění biobazénu je třeba zjistit hodnotu fosfátů v ní obsažených. Hranicí je 10𝝁g / l. Pokud je voda nevyhovující, musí se její hodnoty upravit.

Je také nutné dbát na to, aby se do biobazénu nedostávala povrchová voda, která může být nežádoucími látkami kontaminována.

Na co dbát u biobázenu?

 • Bio bazén by měl být umístěn tam, kde nehrozí neustálý spad listí nebo jiných částí rostlin a stromů.
 • Pokud se na dně vytvoří sedliny, je nutné je odstranit vysavačem, aby se nedostávaly do filtrace.
 • Pravidelné čištění biofiltru od biofilmu.
 • Zvýšené množství živin může zakalit vodu v bio bazénu. Odstranění nadměrného množství živin pomůže biofiltraci, aby sama po určité době opět navrátila vodě její čistotu.
Veronika Jadrná