Úvod » Slovník pojmů » B » Betonový recyklát

Co je betonový recyklát?

Betonový recyklát je vyroben drcením betonu. Recyklované kamenivo z demolic nebo jako odpadní materiál z výroby betonových a železobetonových produktů. Slouží jako podkladový nebo obsypový materiál, zpevnění komunikací a ploch nebo výplňový materiál do betonu.

Jak vzniká betonový recyklát

Betonový recyklát může být dvojího původu.

 • Buď se jedná o odpadní materiál, který vzniká při průmyslové výrobě betonových prvků.
 • Nebo pochází z demolic objektů. U tohoto druhu recyklovaného kameniva je problém s přidružením materiálů, které se při demolici přimíchají k betonu (železo, cihly, dřevo).

Výroba kameniva z betonové sutě

 1. První třídění – oddělí se nežádoucí materiály, které se do sutě mohou dostat – železo, dřevo, trubky.
 2. Drcení – probíhá v drtičích – čelisťových nebo odrazových.
 3. Třídění podle frakcí.

Výroba kameniva z průmyslově vyrobeného betonu

Odpad vzniklý při výrobě betonových výrobků je čistší a příprava betonového recyklátu je jednodušší. Nemusí se řešit tolik třídění.

 1. Drcení – probíhá v drtičích – čelisťových nebo odrazových.
 2. Třídění podle frakcí.

betonovy recyklat

Použití betonového recyklátu

Betonový recyklát lze využít jako náhrada za makadam nebo lomový kámen.

 • Betonový recyklát o velikosti frakce (0/16 mm) –  dobře se hutní.
  • Možnost použití jako podsyp komunikací,
  • obsyp kabelového, vodovodního nebo kanalizačního vedení.
 • Betonový recyklát jako náhrada štěrku o velikosti frakce (0/32, 16/32)
 • Příměs do betonu, do směsi asfaltu, do stmelených i hydraulicky nestmelených směsí.
 • Zásyp pro zemní práce.

Úskalí použití betonového recyklátu jako plniva do betonu

 • Směs z betonu a betonového recyklátu má zhoršenou celkovou konzistenci. Lze řešit přidáním záměsové vody, což se následně projeví na pevnosti betonu.
 • Vzniklý (vyzrálý) beton má nižší objemovou hmotnost.
 • Snížení pevnosti v tlaku o 10 – 15 %.
 • Snížení pružnosti o 15 – 20 %.
 • Zvýšení součinitele dotvarování až o 50 %.
 • Zvýšení smršťování o 20 -40 %.

Chcete načerpat více informací? Třeba se vám bude hodit článek Použití kameniva podle frakce.

Veronika Jadrná

 |  Kamenivo