Co je cihelný recyklát?

Recyklované kamenivo ze zdiva a betonových částí. Proto se v něm nachází i jiné části použité při stavbě (malta, kousky betonu).

Výroba kameniva z cihlové sutě

Výroba cihlového recyklátu je třístupňová.

  1. První třídění – oddělí se nežádoucí materiály, které se do sutě mohou dostat – železo, dřevo, trubky.
  2. Drcení – probíhá v drtičích – čelisťových nebo odrazových.
  3. Třídění podle frakcí. Zbylé velké kusy se vrací zpět do druhého kroku – drcení. Používané frakce pro cihelný recyklát jsou 0/8 (zrna o velikosti 0-8mm), 8/32 (8-32mm) a 32/85 (32-85mm).

Vlastnosti cihelného recyklátu

Závisí na surovinách, ze kterého je recyklát vyrobený.

  • Malá odolnost proti otlukovosti – 70 – 80 %. Nevhodný do konstrukčních vrstev.
  • Nasákavost cihel. Riziko roztrhání mrazem.

Použití cihlového recyklátu

  • podklad pro příjezdovou cestu
  • příměs do betonu
  • zásyp pro zemní práce
  • příměs do zdící malty (frakce 0/4). Taková malta má lepší zateplovací vlastnosti než malta s přírodním kamenivem.