Úvod » Slovník pojmů » C » Cihlový (cihelný) recyklát

Co je cihelný recyklát?

Cihlový recyklát je druhotná surovina. Označuje se tak recyklované kamenivo ze zdiva a betonových částí staveb. Nebo to může být odpadní materiál vzniklý při výrobě cihel. Používá se jako zásypový a obsypový materiál nebo surovina pro výrobu antuky. Výhodou cihelného recyklátu je jeho ekologická nezávadnost.

Jak vzniká cihelný recyklát?

Výroba cihlového recyklátu ze sutě se skládá ze tří kroků.

 1. První třídění – oddělí se nežádoucí materiály, které se do sutě mohou dostat – železo, dřevo, trubky.
 2. Drcení – probíhá v drtičích – čelisťových nebo odrazových.
 3. Třídění podle frakcí. Zbylé velké kusy se vrací zpět do druhého kroku – drcení. Používané frakce pro cihelný recyklát jsou 0/8 (zrna o velikosti 0-8mm), 8/32 (8-32mm) a 32/85 (32-85mm).

Výroba cihlového recyklátu z odpadu průmyslově vyráběných cihel a cihlových produktů je čistší a jednodušší. Je to samotný cihlový materiál, který není nutné třídit.

Vlastnosti cihelného recyklátu

Závisí na surovinách, ze kterého je recyklát vyrobený.

 • Malá odolnost proti otlukovosti – 70 – 80 %. Nevhodný do konstrukčních vrstev.
 • Nasákavost cihel nad 10 %. Riziko roztrhání mrazem. Náchylnost k erozi.

Použití cihlového recyklátu podle frakce

Cihlový recyklát o větší frakci 8/32 (8-32mm) a 32/85 (32-85mm) a jeho využití jako:

 • podklad pro příjezdovou cestu,
 • příměs do betonu,
 • zásyp pro zemní práce.

Cihlový recyklát o menší frakci 0/4 (0 – 4 mm) a 0/16 (0 – 16mm) (cihelný obrus) a jeho využití jako:

 • příměs do zdící malty (frakce 0/4). Taková malta má lepší zateplovací vlastnosti než malta s přírodním kamenivem,
 • přísada při výrobě cihel,
 • antuka, kterou lze použít na povrchy nebo pro dekorativní účely nebo v zahradnictví.
Veronika Jadrná

 |  Kamenivo