Úvod » Slovník pojmů » C » Cirkulační čerpadlo

Co je cirkulační čerpadlo?

Cirkulační čerpadlo udržuje vodu v neustálém oběhu. Může být použito jako pomocník při udržení teplé vody v radiátorech nebo mohou jiný typ cirkulačního čerpadla využívat majitelé jezírek. A to při čerpadlovém zapojení filtrace, kdy je nutné udržovat neustálý koloběh vody. Cirkulační čerpadlo tak vhání vodu do filtrace.

Jak funguje cirkulační čerpadlo u jezírka?

Cirkulační čerpadlo je součástí celého filtračních systému jezírka. Jeho úkolem je přivést vodu z jezírka do filtrace. Filtrace je umístěna mimo jezírko a může být jakkoliv daleko.

Cirkulační čerpadlo může umístěno buď na dně jezírka nebo v čerpadlové šachtě.

Jak pracuje cirkulační čerpadlo umístěné na dně jezírka?

Cirkulační čerpadlo je postaveno přímo do jezírka. Nejlepším místem je jeho nejhlubší část. Odtud nasává vodu, kterou čerpá do filtračního zařízení. Tak dochází k odstranění nečistot a samospádem, jelikož je filtrace na břehu (na místě položeném výše než je hladina), odtéká zpět do jezírka.

Jak pracuje cirkulační čerpadlo položené v čerpadlové šachtě?

Čerpadlová šachta se umisťuje do blízkosti nejhlubší části jezírka. Pravidlem je, že je se nachází i v blízkosti dnové vpusti a skimmeru. S nimy je šachta spojena KG potrubím. Potrubí je opatřeno šoupětem, kterým lze regulovat tok vody. Hladina vod v šachtě a v jezírku musí být vyrovnaná. Ve vypnutém stavu je hladina vody v jezírku asi o 5 cm vyšší. Jakmile začne cirkulační čerpadlo pracovat, hladiny se nasátím vody vyrovnají.

Čerpadlo nasává znečištěnou vodu z šachty a posílá ji přes UV lampu do filtrace. Z filtrace se vrací voda zbavená nečistot samospádem zpět do jezírka. Do jezírka vytéká volně.

Kdy využít cirkulační čerpadlo?

Pokud je čerpadlo na dně jezírka, tak získáte:

 • snadno instalované zařízení,
 • čerpadlo za nižší pořizovací cenu,
 • snadný přístup k cirkulačnímu čerpadlu,
 • o starost méně s hlídáním dostatečné hladiny vody.

S čím počítat:

 • Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nevhodné pro jezírka, kde se bude někdo koupat.
 • Dřívější opotřebení z důvodu nasávání hrubých nečistot.
 • Cirkulační čerpadlo nevzhledně ční v jezírku.

Pokud je cirkulační čerpadlo v čerpadlové šachtě, tak získáte:

 • snadnou instalaci a přístup k čerpadlu.
 • V případě zapojení v suché šachtě je možné použít i pro koupací jezírka.

S čím počítat:

 • Cirkulační čerpadlo bude vyžadovat vyšší spotřebu, aby dopravilo vodu do filtrace.

Pro jaká jezírka je cirkulační čerpadlo vhodné?

Cirkulační čerpadlo je možné použít pro okrasná zahradní jezírka včetně ryb. Pro koupací jezírka je vhodné pouze cirkulační čerpadlo se zapojením v čerpadlové šachtě, která má suchou komoru.

Veronika Jadrná