Úvod » Slovník pojmů » Č » Čerpadlové zapojení filtrace

Co znamená čerpadlové zapojení filtrace?

Čerpadlové zapojení filtrace znamená, že voda do filtračního zařízení je vháněna pomocí jezírkového čerpadla. A zapojení může být dvojího typu. Buď je čerpadlo umístěno přímo na dně jezírka nebo je čerpadlo instalováno v čerpadlové šachtě. Oba způsoby umístění čerpadla jsou spojeny s filtrací, která je nad úrovní terénu.

Kde je umístěna filtrace při čerpadlovém zapojení?

Filtrace není při čerpadlovém zapojení zabudovaná v zemi. Může být umístěna v jakékoliv vzdálenosti od jezírka. Je třeba počítat z estetického hlediska s jejím zamaskováním.

Filtraci je vhodné položit na zpevněný povrch (ideálně vybetonovaný).

Jak funguje čerpadlové zapojení filtrace s čerpadlem na dně jezírka?

Čerpadlo je umístěno v čerpadlové šachtě

Čerpadlová šachta je co nejblíže nejhlubšímu místa jezírka. V co nejkratší vzdálenosti od guly a skimmeru s nimiž je spojena potrubím. Na něm jsou instalovány šoupata pro regulaci toku vody do čerpadlové šachty. Hladina vody v jezírku a v čerpadlové šachtě je téměř stejná. Bez zapnutého čerpadla se liší zhruba o 5 cm. Spuštěním čerpadla se hladiny vyrovnávají, protože dochází k sání vody.

 1. Čerpadlem je tlačena voda přes UV lampu do filtrace, kde je čištěna. Podle druhu filtrace může probíhat mechanické i biologické odstraňování nečistot a dusíkatých látek.
 2. Z filtrace vytéká vyčištěná voda samospádem zpět do jezírka. Může být vytvořen potůček nebo kaskáda. Nebo může být zahrnuta v zemi. Na konci však volně vytéká do jezírka.

Čerpadlová šachta je umístěna pod povrchem kvůli ochraně před zamrznutím vodního potrubí.

Čerpadlo je umístěno přímo na dně jezírka

Jednodušší způsob zapojení.

 1. Čerpadlo je položeno v nejhlubším místě jezírka. Nasává zde znečištěnou vodu a tlačí ji do filtrace. Na duální čerpadlo lze napojit i skimmer, který sbírá nečistoty na hladině.
 2. Ve filtraci, která je usazena na břehu jezírka, je voda vyčištěna a samospádem stéká zpět do jezírka.

Jaké jsou klady čerpadlového zapojení filtrace?

Čerpadlo na dně jezírka

 • Snadná instalace.
 • Nižší pořizovací náklady.
 • Snadný přístup a údržba filtru.
 • Umístění filtrace do větší vzdálenosti od jezírka.
 • Není třeba hlídat hladinu vody.

Čerpadlo v čerpadlové šachtě

 • Snadnější instalace než v případě gravitačního zapojení.
 • Snadný přístup a údržba filtru.
 • Suchá šachta pro čerpadlo zajišťuje bezpečný provoz i pro koupací jezírka.
 • Umístění filtrace do větší vzdálenosti od jezírka.

Jaké jsou zápory čerpadlového zapojení filtrace?

Čerpadlo na dně jezírka

 • Není bezpečné pro koupací jezírka, ale i jezírka zahradní, do kterých může vstoupit jakýkoliv živý tvor kvůli úrazu elektrickým proudem.
 • Opotřebovávání čerpadla, kvůli přímému styku s hrubými nečistotami, které zkracují jeho životnost.
 • Estetičnost:
  • Čerpadlo není nijak schované a jsou ve vodě vidět přívodní kabely a hadice.
  • Filtrace není schovaná a je třeba ji nějakým způsobem zakrýt (živý plot, domek).

Čerpadlo v čerpadlové šachtě

 • Nutnost použití čerpadla s vyšší spotřebou.
 • Estetičnost:
  • Čerpadlo není nijak schované a jsou ve vodě vidět přívodní kabely a hadice.
  • Filtrace není schovaná a je třeba ji nějakým způsobem zakrýt (živý plot, domek).
Veronika Jadrná