Úvod » Slovník pojmů » Č » Čerpadlová šachta

Co je čerpadlová šachta?

Čerpadlová šachta je nádoba, která propojuje jezírko s čerpadlem. Díky spojení pomocí potrubí se vytvoří spojené nádoby. Do šachty je přivedena voda trubkami z guly (dnové vpusti) a skimmeru (hladinového sběrače). Znečištěná voda pak putuje do další komory, kde je nasávána čerpadlem, které ji směruje do jezírkové filtrace. Tím dochází k propojení filtrace s čerpadlovou šachtou.

Jaká jsou pravidla pro umístění čerpadlové šachty?

 • Místo pro čerpadlovou šachtu může být kdekoliv v blízkosti jezírka. Čím dále bude umístěna tím více bude potřeba potrubí.
 • Vrchní hrana šachty musí být nad úrovní hladiny vody v jezírku. (Doporučuje se 3 – 5 cm nad hladinou)
 • Instalace šachty (jejího potrubí) v co největší blízkosti nejhlubší části jezírka. V dosažitelné vzdálenosti guly a skimmeru. Sníží se tím délka a možné nežádoucí záhyby na potrubí.

Co se děje v čerpadlové šachtě?

Šachta má několik komor. Platí, že čím větší šachta, tím více komor.

 1. Do komory je nasávána voda z guly a skimmeru. Proud, kterým voda vtéká do šachty, se reguluje šoupaty. Doporučuje se otevřít šoupě pro hladinový sběrač na 100% a šoupě pro dnovou vpusť na ⅓.
 2. Ve střední části nádoby je bývá umístěno síto, které mechanicky očistí jezírkovou vodu od hrubších nečistot. Tato komora je pod vodou.
 3. Další část bývá bez vody. Nachází se v ní čerpadlo, které nasává vodu z druhé komory.
 4. Následně je voda z čerpadlem přenášena do filtrace.

Jaké jsou druhy čerpadlových šachet?

Čerpadlové šachty se odlišují podle množství vstupů a dle toho zda jsou v ní pouze mokré komory nebo i suché.

 • Čerpadlové šachty s 2 vstupy
  • Zpravidla neumožňují instalování ponorné UV lampy.
  • Napojuje se do ní gula a hladinový sběrač (skimmer).
  • Může a nemusí mít suchou komoru, kde jsou umístěna čerpadla.
 • Čerpadlové šachty s 3 vstupy
  • Zpravidla neumožňují instalování ponorné UV lampy.
  • Napojuje se do ní gula a hladinový sběrač (skimmer).
  • Má suchou šachtu, kde jsou umístěna čerpadla.
  • Může a nemusí mít suchou komoru, kde jsou umístěna čerpadla.
 • Čerpadlové šachty se 4 vstupy
  • Zpravidla neumožňují instalování ponorné UV lampy.
  • Napojuje se do ní dnová vpusť a hladinový sběrač (skimmer) a dodatečné sání.
  • Má suchou komoru, kde jsou umístěna čerpadla. Může jich být i několik.
  • Čerpadlové šachty s odděleným vstupem ve středu stěny s největší hloubkou poskytuje možnost  nasávání vody pro vodní prvky, UV lampu nebo čerpadlo. Při zachování filtrace vody z dnové vpusti nebo hladinového sběrače.

Jaké jsou výhody propojení filtrace s čerpadlovou šachtou?

 • Čerpadlo lze zapojit na sucho v komoře.
 • Filtrace lze umístit dále od jezízírka.
 • Možnost napájení vodou pro kaskády a vodní prvky.

Jaké jsou nevýhody zapojení filtrace přes čerpadlovou šachtu?

 • Čerpadlo musí mít vyšší výkon, aby zvládlo dopravit vodu do vzdálenější filtrace.
 • Filtrační systém je rozdělen do dvou částí.
 • FIltrace je nad hladinou a je třeba ji v okolí jezírka zakrýt – do zahradního domku, živý plot.
Veronika Jadrná