Úvod » Slovník pojmů » D » Dnová gula

Co je dnová gula?

Spodní odtok neboli Gula je funkční součástí jezírka. Napomáhá odstraňovat nečistoty, které se hromadí na dně jezírka a odvádí je přímo odtokovým potrubím do filtrace. Nachází se na dně jezírka a je spojena potrubím s jezírkovou filtrací nebo čerpadlovou šachtou. Vodu zbavenou nečistot pak vrací zpět do jezírka nebo bazénu.

Jaké jsou funkce dnové vpusti?

Hlavním úkolem guly je sběr nečistot ze dna jezírka, neboli odkalování dna.
Pokud je jezírko osazené rybami, je její instalace nezbytností. Ryby produkují odpad, který je nutné z vody odstraňovat, jinak dojde k nežádoucímu rozmnožení řas a zezelenání vody. Další náplní odpadu je spadané listí, které se potopí na dno a rozkládá se.
Samotná sebelepší jezírková filtrace nedokáže zajistit čistou vodu, pokud nebudete mít zabudovanou spodní gulu.

Kam umístit gulu?

Spodní odtok se instaluje do nejhlubší části jezírka. Při stavbě jezírka myslete na to, aby se u dnové vpusti dobře hromadil odpad na základě gravitace. Proto se gula umisťuje do největší hloubky a terén okolo guly je mírně svažitý.

Jaké jsou druhy spodních odtoků?

Podle velikosti jezírka:

  • 110 mm – Gula v průměru 110 mm je vhodná pro větší jezírka. S objemem nad 20 m3 a větší. Je vhodná pro koupací jezírka, jezírka pro chov ryb.
  • 50 mm – Gula s průměrem 50 mm je vhodná pro menší nádrže. Koupací jezírka, jezírka pro chov ryb, bazény, vnitřní nádrže.
  • Vzduchovací gula 110 mm – pouští bublinky, čímž prokysličuje vodu a zajišťuje lepší odkalování dna.

Jak spodní gula funguje?

Vlivem fyzikálních zákonů – gravitace – se nečistoty a pevné částice usazují na dně. Tlak vody působící na dno a tudíž i na odpad zajišťuje, že sami odtékají přes dnovou vpusť do jezírkové filtrace. Přefiltrovaná čistá voda se pak vrací zpět do jezírka.

Jaké jsou možnosti zapojení guly v jezírku?

Spodní odtok může být zapojen dvěma způsoby:

  • přímo na filtraci zapojenou gravitačně,
  • připojení na čerpadlovou šachtu.

Při instalaci se často spodní gula spojuje se skimmerem. Ventil se pak umisťuje dovnitř skimmeru, aby bylo možné kontrolovat průtok.

Veronika Jadrná