Úvod » Slovník pojmů » D » Dusičnany

Co jsou dusičnany?

Dusičnany neboli nitráty jsou soli kyseliny dusičné. Dusičnanům se též může říkat ledek. Vzorec dusičnanu je víceatomový aniont NO3− . Většina dusičnanů je rozpustných ve vodě. Používají se při výrobě hnojiv a v pyrotechnice. Vyskytují se přirozeně v přírodě v nerostech, ve vodě. Ale celosvětová potřeba dusičnanů převyšuje nabídku, proto jsou uměle vyráběny.

Kde se vyskytují dusičnany?

Dusičnany na souši

Dusičnany se vyskytují přirozeně v přírodě v půdě. Rostliny je potřebují ke svému růstu, tím ho spotřebovávají. Při svém rozkladu vrátí dusičnany zpět do půdy. Při spásání rostlin zvířaty se dusičnany dostávají do půdy při rozkladu jejich trusu.

Dusičnany ve vodě

V podstatě stejný koloběh funguje i ve vodním prostředí (v jezírcích, v rybnících). Rybí trus (a například i nespotřebované krmivo) se ve vodě rozkládá a tím se vytváří dusitany a čpavek. Z dusitanů a čpavku se tvoří dusičnany. Dusičnany se živí rostliny. Svým tlením je opět vrací do vody.

Problém nastává tehdy, když se nepřiměřeně ve velkém množství používají hnojiva s ledkem. Rostliny nezvládají spotřebovat dusičnany z půdy. Pak se kontaminuje přemírou nitrátů voda ve vodních nádržích, přírodních vodních plochách (v jezerech, rybnících) i v moři.

Dusičnany v pitné vodě

Pitná voda se získává z umělých nádrží, kam jsou splachovány uměla hnojiva s přemírou dusičnanů.

Nebo může být kontaminována i spodní voda, kterou čerpají lidé ze studní. Hnojiva prosakují půdou do vody, tam se rozpouštějí a lidé si ji doma točí z koutku.

Přírodní koloběh dusičnanů by byl v rovnováze, kdyby se do něho nevložil člověk s uměle vyrobenými hnojivy, které přírodu přehlcují dusičnany.

V jakých potravinách jsou dusičnany?

Dusičnany jsou běžně obsaženy v zelenině i ovoci.

  • Zelenina obsahující dusičnany – vysoký obsah (nad 1000 mg/kg) – salát, špenát, ředkvičky, celer, kukuřice. Střední obsah – brambory, mrkev, květák, zelí, lilek, petržel. Nízký obsah (pod 250 mg/kg) mají – okurky, rajčata, hrášek, cibule.
  • Ovoce obsahující dusičnany – banán, meloun, jahody.

Dále se dusičnany uměle dodávají do potravin z důvodu prodloužení trvanlivosti, udržení vzhledu a chuti. Jsou to zejména dusičnan sodný NaNO3 (E 251) a dusičnan draselný KNO3 (E 252).

Jsou dusičnany škodlivé?

Dusičnany jsou ve vysokých koncentracích škodlivé a v přijatelném nožství mohou být prospěšné pro člověka. Pro rostliny jsou dusičnany nezbytné pro jejich růst.

Škodlivost dusičnanů pro člověka

V přirozené míře nejsou pro člověka dusičnany toxické. Jsou z organismu vylučovány močí. Otrava může přijít po požití extrémně velkého množství dusičnanů. Problém může nastat tehdy, pokud se velká dávka dusičnanů dostane do střev, kde je zpracují bakterie a přemění je na dusitany, které jsou pro člověka toxické.
Dusičnany ve zdravé míře mohou být pro lidský organismus dokonce i prospěšné. Redukcemi vzniká oxid dusnatý, který pozitivně ovlivňuje krevní tlak a cévní homeostázu.

Škodlivost dusičnanů pro vodní živočichy

Pro ryby samotné dusičnany nejsou toxické. Pokud ale převýší míra koncentrace dusičnanů nad 400 mg/l jsou z dlouhodobého hlediska pro sladkovodní ryby škodlivé.

Problémem u vysoké koncentrace dusičnanů v jezírku nebo v akváriu je bujný růst nejen jezírkových a akvarijních rostlin, ale i nežádoucích zelených řas, které se dusičnany živí.

Jak snížit množství dusičnanů ve vodě?

Odstranění dusičnanů z pitné vody

Dusičnany se z pitné vody dají odstranit filtrací. Uhlíkovou filtrací, reverzní osmózou nebo iontovou výměnou. Stejně jako u odstranění dusitanů.

Snížení dusičnanů z vody v jezírku

Několik kroků, které pomohou ke snížení dusičnanů.

  • Zvýšení počtu jezírkových rostlin. Při svém růstu spotřebovávají dusičnany z vody. A uvolňují kyslík do vody.
  • Použití bakterií v biologické filtraci. Jež se živí dusíkatými látkami.
  • Zmírnění množství amoniaku a dusitanů ve vodě, protože dusičnany jsou výsledným produktem při jejich redukci.
  • Odvětrávání pomocí skrápěných filtrů. Je to typ biologické filtrace, kdy voda protéká (prokapává) přes filtry a dochází přitom i k odstranění plynů (např. dusíku)  z vody.
Veronika Jadrná