Úvod » Slovník pojmů » N » Nitráty

Co jsou nitráty?

Nitráty neboli dusičnany jsou soli kyseliny dusičné (HNO3). Nitráty jsou látky, které se rozpouštějí ve vodě. Vyskytují se v podzemní vodě, ale i povrchové. Hodnoty nitrátů v pitné vodě jsou pravidelně sledovány. Povrchové vody jsou nitráty znečištěny hlavně díky zemědělské činnosti, kdy je pro zlepšení růstu rostlin používáno hnojivo na základě nitrátových sloučenin – ledek.

Kde lze najít nitráty?

Nitráty se vyskytují v půdě i rozpuštěné ve vodě.

Nitráty obsažené v půdě

Nitráty jsou přirozenou složkou půdy. Pro rostliny jsou nezbytnou živinou pro jejich růst. Tím, že se nitráty živí, je z půdy spotřebovávají. Při svém rozkladu, rostliny opět dusičnany vrátí zpět do půdy. Nitráty společně s rostlinami konzumují živočichové a opět je vrací zpět do půdy ve formě trusu.

Pokud by se do tohoto koloběhu uměle nezasahovalo, byla by situace ohledně dusičnanů v rovnováze. Problém vyvstal kvůli používání ledku – dusičnanových hnojiv ve velkých zemědělských produkcích. Vzhledem ke zvětšujícímu se znečištění povrchových vod právě nitráty byla v roce 1991 vydána evropskou legislativou Nitrátová směrnice. Nitrátová směrnice omezuje používání ledku, jako hnojiva, v zemědělství.

Nitráty obsažené ve vodě

Koloběh nitrátu ve vodě je velmi podobný jako v půdě.

  • Rostliny spotřebovávají nitráty rozpuštěné ve vodě ke svému růstu.
  • Po odumření rostlin se jejich těla rozkládají a spolu s rybím trusem a jinými nečistotami na dně jezírka, rybníku nebo akvária vznikají nebezpečné látky dusitany (nitrity) a čpavek (amoniak).
  • Nitrifikačním procesem za pomoci vodních nitrifikačních bakterií vznikají opět nitráty.

Do povrchových vod, jak sladkých, tak i slaných, jsou splavovány hnojiva s ledkem, které zvyšují nepřirozeně hodnoty nitrátů ve vodě. Tím pak dochází k narušení biologické rovnováhy v jezírku, rybníku, jezeru i v mořích.

Nitráty obsažené v pitné vodě

Nitráty (dusičnany) se do pitné vody dostávají proto, že pitná voda je získávána z povrchových nádrží. A do nich jsou také splavovány dusičnanová hnojiva.

Do podzemních vod je o trochu těžší proniknout, ale i studniční voda bývá kontaminována vysokou mírou nitrátů.

Nitráty obsažené v potravinách

Vzhledem k tomu, že zelenina, ovoce i jiné zemědělské plodiny jsou hnojeny ledkem, tak prostupuje do jejich struktury. Některé plodiny vstřebávají dusičnany více:

  • Zelenina – vysoký obsah nitrátů (nad 1000 mg/kg) – salát, špenát, ředkvičky, celer, kukuřice. Střední obsah nitrátů – brambory, mrkev, květák, zelí, lilek, petržel. Nízký obsah nitrátů (pod 250 mg/kg) mají – okurky, rajčata, hrášek, cibule.
  • Ovoce obsahující nitráty – banán, meloun, jahody.

Dusičnany se používají jako konzervant, zlepšovač chuti u průmyslově vyrobených potravin. Jsou to zejména dusičnan sodný NaNO3 (E 251) a dusičnan draselný KNO3 (E 252).

Jsou nitráty škodlivé?

Nitráty samy o sobě nejsou toxické. Dokonce jsou v určitém množství prospěšné. Pro člověka i rostliny.

Jak škodí nitráty člověku?

Nitráty nejsou v běžné míře pro člověka jedovaté. Z těla jsou odváděny močí. Intoxikace může být po požití extrémního množství nitrátů.

Největší potíže nastanou, když se velké množství nitrátů dostane do střev, kde je střevní bakterie přemění na dusitany (nitrity). A ty jsou pro lidský organismus toxické.

Nitráty jako zdraví prospěšné látky mohou být tehdy, když se z nich redukcí stane oxid dusnatý (NO). Ten je má pozitivní vliv na krevní tlak a cévní homeostázu.

Jak škodí nitráty rybám v jezírku a akváriu?

Nitráty ve vodě do hodnoty 400 mg/l jsou pro ryby nezávadné. Pokud je hranice překročena je z dlouhodobého hlediska zdraví ryb ohroženo.

Velké množství nitrátů ve vodě podporuje růst rostlin, ale i nežádoucích zelených řas.

Jak snížit nitráty ve vodě?

Odstranění nitrátů z pitné vody

Nitráty lze redukovat pomocí:

  • uhlíkové filtrace,
  • reverzní osmózou
  • nebo iontovou výměnou.

Jak snížit nitráty ve vodě v jezírku?

Několik kroků, které pomohou ke snížení dusičnanů.

  • Zvýšení rozměru rostlinné zóny v jezírku.
  • Dodání nitrifikačních bakterií do biologické filtrace.
Veronika Jadrná