Úvod » Slovník pojmů » N » Nitrity

Co jsou nitrity?

Nitrity jsou soli kyseliny dusité (HNO2). Jsou také nazývány dusitany. Nitrity jsou škodlivé pro organismus člověka, ale i třeba pro vodní organismy v jezírcích a akváriích. Nitrity se nacházejí v půdě a následně přecházejí i do podzemní vody. Ve vodních nádržích vznikají nitrity za pomoci bakterií, které rozkládají čpavek.

Jak vznikají nitrity?

Nitrity se vytvářejí přeměnou dusíku a dusíkatých sloučenin. Dusík je přítomný v zemské atmosféře. Je obsažen ve vodě.

Nitrity se přeměňují z dusíkatých sloučenin chemickým procesem, který se nazývá nitrifikace. Při této reakci – oxidaci amoniaku – se díky nitrifikační bakteriím, které žijí v biologickém filtru, mění čpavek na nitrity (dusitany). Takto vzniklé dusitany opět spotřebovávají další (jiné) nitrifikační bakterie a proměňují toxické nitrity na nitráty (dusičnany), které už nejsou pro člověka a organismy žijící v jezírku nebo akváriu tolik nebezpečné.

Jsou nitrity nebezpečné?

Nitrity neboli dusitany jsou pro člověka i pro vodní organismy v jezírcích a akváriích jedovaté.

Jaké je nebezpečí nitritů pro člověka

Nitrity jsou obsaženy ve vodě a do lidského organismu jsou přijímány tekutinami nebo potravou. Zelenina, která je zalévána vodou s vysokým obsahem nitritů (dusitanů), přijímá do svých struktur škodliviny. V potravinářském průmyslu se nitrity přidávají do uzenin a sýrů. Slouží pro zlepšení chuti, vzhledu, trvanlivosti. Potravinářskou komorou jsou hodnoty ve výrobcích sledovány.

 • Otrava nitrity může u člověka vyvolat kolaps z důvodu nedostatku kyslíku (hypoxie). Jelikož nitrity brání hemoglobinu přenášet v těle kyslík. Nejvíce ohroženi intoxikací nitritem jsou kojenci, kterým v těle koluje fetální hemoglobin, který lépe váže nitrity.
 • Nitrity v těle procházejí přeměnou. Například vzniklé nitrosaminy jsou karcinogenní látky.

Jaké hrozí nebezpečí z nitritů (dusitanů) jezírkovým a akvarijním rybám?

Pro ryby žijící ve vodě intoxikované nitrity je toto prostředí neslučitelné se životem. Již při nízkých koncentracích dusitanů ve vodě dochází k úhynu rybí osádky v jezírku i akváriu. Množství nitrátů je třeba sledovat. Existují testy na přítomnost dusitanů ve vodě. Hladina nitritů musí být vždy nulová.

Kdy může nastat nitritová nerovnováha?

 • Pokud je jezírko (akvárium) nově napuštěné a biologická rovnováha se ještě “neusadila”.
 • Pokud se do jezírka nasadí nové ryby.
 • Velké množství odpadu, který se rozkládá a nitrifikační bakterie ho nezvládají přeměňovat. Tento jev může nastat po zimní odstávce nebo při nově vybudovaném jezírku. Bakterie, které rozkládají nitrtity se vytváří až za delší dobu po fungování jezírka.

Lze odstranit nitrity z vody?

Pozitivem na celé anabázi s nitrity je možnost jejich odstranění. A to jak z pitné vody, kterou používá člověk, tak i z jezírkové nebo akvarijní vody.

Jak probíhá odstranění nitritů z pitné vody?

Existují dva způsoby redukce dusitanů.

 • Reverzní osmóza – účinná metoda, která ale odstraňuje z vody i všechny soli. Neobsahuje pak žádné minerály. Lze je však dodat mineralizátorem.
 • Iontová výměna – dochází k přeměně dusičnanů na chloridy. Nebo prostřednictvím selektivní pryskyřice.

Jak snížit dusitany v akváriu?

Upravovat množství dusíkatých látek v akváriu lze několika způsoby.

 • Metoda reverzní osmózy – řeší akutní problém s vysokým množství dusíkatých látek.
 • Výměna vody.
 • Dostatečné množství zelených rostlin, které spotřebovávají dusík z vody.

Jak snížit dusitany v jezírku?

Pro snížení dusíkatých látek v jezírku je třeba:

 • Dostatečné množství rostlin.
 • Zbavování se kalu a nečistot v jezírku. Pomocí guly, skimmeru nebo vysáváním jezírkovým vysavačem nebo mechanickými filtry.
 • Kvalitní biofiltrace naplněná nitrifikačními bakteriemi, které rozkládají dusitany a čpavek.
 • Použití zeolitu, který vstřebává amoniak.
Veronika Jadrná