Úvod » Slovník pojmů » D » Dusitany

Co jsou dusitany?

Dusitany neboli nitrity jsou soli kyseliny dusité (HNO2). Dusitany (narozdíl od dusičnanů) jsou nebezpečné pro lidský organismus. Dusitanové ionty NO2− jsou toxické. Váží se na hemoglobin a přeměňují ho na methemoglobin, který pak nedokáže transportovat kyslík. Dusitanem je například dusitan sodný NaNO2. Dusitany se pomocí oxidace přeměňují na dusičnany nebo se redukují na amoniak (čpavek).

Jak vznikají dusitany?

Dusitany vznikají při přeměně dusíku. Dusík je na Zemi v neustálém koloběhu. Úzce souvisí se životem organismů a jejich rozpadem.

Rostliny přijímají z půdy dusičnany, které redukují na dusitany.

Dusitany vznikají procesem, který se nazývá nitrifikace. Při nitrifikaci neboli oxidaci amoniaku se za pomocí nitrifikačních bakterií (Nitrosolobus, Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrosospira) přeměňuje amoniak na dusitany.

Vzniklé dusitany pak opět působením nitrifikačních bakterií (Nitrobacter a Nitrococcus) převádí na dusičnany, které jsou pro život člověka i rybího osazenstva ve vodě bezpečné.

Jsou dusitany nebezpečné?

Dusitany jsou nebezpečné pro člověka i pro organismy žijící ve vodě.

Nebezpečí dusitanů pro člověka

Dusitany se do organismu dostávají vodou. Nebo v zelenině a v potravinách, kdy se přidávají při výrobě uzenin a sýrů pro vylepšení chuti, vzhledu vůně, trvanlivosti. Na tyto látky jsou stanoveny normy.

  • U člověka může vést intoxikace dusitany až ke kolapsu z důvodu hypoxie. Jelikož “napadený” hemoglobin nedokáže transportovat kyslík. Zejména nebezpečný je pro kojence, protože jim v krvi koluje fetální hemoglobin, který snadněji váže dusitany a může dojít až zadušení.
  • Dusitany se v těle přeměňují na jiné látky, např. nitrosaminy. Ty jsou karcinogenní.

Nebezpečí dusitanů pro jezírkové a akvarijní ryby

Dusitany v jezírku s rybami nejsou žádoucí. Jsou pro ryby toxické už při velmi malé koncentraci a vedou k úhynu.

Zvýšené množství dusíku ve vodě může být zapříčiněno nedostatkem nitrifikačních bakterií, které redukují dusitany na bezpečné dusičnany.

Problém s dusitany může vzniknout v nově vzniklých jezírcích a akváriích, kdy ještě nezačaly fungovat anebo nebyly dodány bakterie.

Jak odstranit dusitany z vody?

Nebezpečné dusitany lze z vody odstranit. A to jak z pitné vody, kterou používá člověk, tak i z jezírkové nebo akvarijní vody.

Odstranění dusitanů z pitné vody

Existují dva způsoby redukce dusitanů.

  • Reverzní osmóza – účinná metoda, která ale odstraňuje z vody i všechny soli. Neobsahuje pak žádné minerály. Lze je však dodat mineralizátorem.
  • Iontová výměna – dochází k přeměně dusičnanů na chloridy. Nebo prostřednictvím selektivní pryskyřice.

Jak snížit dusitany v akváriu?

Upravovat množství dusíkatých látek v akváriu lze několika způsoby.

  • Metoda reverzní osmózy – řeší akutní problém s vysokým množství dusíkatých látek.
  • Výměna vody.
  • Dostatečné množství zelených rostlin, které spotřebovávají dusík z vody.

Jak snížit dusitany v jezírku?

Pro snížení dusíkatých látek v jezírku je třeba:

  • Dostatečné množství rostlin.
  • Odstraňovat kal způsobený odpadem z ryb, anorganický i organických částí. Pomocí guly, skimmeru nebo vysáváním jezírkovým vysavačem nebo mechanickými filtry.

Kvalitní biofiltrace naplněná bakteriemi, které rozkládají dusitany a čpavek.

Veronika Jadrná