Úvod » Slovník pojmů » D » Detrit

Co je detrit?

Detrit nebo také detritus je anorganická (neživá) hmota. Detrit se usazuje mimojiné i na dně jezírek a akvárií a je třeba se s ním pravidelně vypořádávat, aby nedocházelo ke zhoršování kvality vody. Tvoří prostředí pro mikroorganismy, které pomáhají složky detritu rozkládat.
Dalšími názvy pro detrit jsou: odpad, pozůstatky, usazeniny či nečistoty.

Co se děje při rozkladu detritu?

Při rozkladu detritu mohou vznikat až hnilobné procesy a tím pádem se stává voda v jezírku s rozkládajícím se detritem toxická. Jak pro rybí osazenstvo, tak pro rostliny a v neposlední řadě i pro člověka, pokud by se chtěl v jezírku koupat.

Jak předcházet usazování detritu v jezírku?

Nezbytnými pomocníky pro prevenci vzniku detritu na dně jezírka jsou:

Jaké jsou formy detritu?

Detritem a jeho formami se zabývá biologie (nauka o organismech), pedologie (nauka o půdě) i ekologie (popisuje a analyzuje vztahy mezi organismy a prostředím). Zkoumání forem detritu může pomáhat k jeho porozumění i k praktickým krokům, jak s detritem nakládat.
Běžně se setkáváme s těmito formami:

  • neživé rostlinné tkáně (např. listy, květy, pyl, dřevo),
  • neživé živočišné tkáně (odumřelá těla živočichů),
  • odumřelé mikroorganismy,
  • exkrementy ryb,
  • organické části půdy.

Detrit v akváriu

Na dno akvária dopadají odumřelé části rostlin, výkaly ryb, nespořádané krmivo pro ryby. Všechny tyto složky tvoří detrit.
Nebezpečí detritu v akváriu:
Při rozkladu mohou vznikat dusíkaté sloučeniny a fosforečnany, které mají za následek snižující se kvalitu vody a živné prostředí pro řasy. Nevhodné až toxické prostředí pro ryby.
Odstranění detritu v akváriu:

  • Odsávání – pravidelné odsávání zajistí dobrou kvalitu vody.
  • Kreveta Caridina Japonika – živí se detritem a řasami a napomáhá tak udržovat akvárium v rovnováze.
Veronika Jadrná