Úvod » Slovník pojmů » G » Gravitační zapojení filtrace

Co znamená gravitační zapojení filtrace?

Gravitačně zapojená filtrace tvoří s jezírkem spojené nádoby. Doslova jsou spolu propojeny potrubím, které vede vodu z jezírka do filtrace a ošetřená voda je vracena zpět pomocí jezírkového čerpadla. Do gravitační filtrace je přiváděna voda z dnové vpusti a hladinového sběrače. Vlivem gravitačních sil sama natéká do filtračního zařízení.

Jak se umisťuje gravitační filtrace?

 • Jelikož jde o dvě spojené nádoby, tak je žádoucí, aby bylo jezírko a filtrace v co největší blízkosti.
 • Šachta s filtračním zařízením se staví u nejhlubší části jezírka.
 • Spojovací KG potrubí by mělo být co nejkratší a nejpřímější. Bez zbytečných kolen a záhybů.
 • Stěna šachty s filtrací může být společná se stěnou jezírka.
 • Úrovně hladin ve filtraci a v jezírku jsou téměř stejné. Vrchní hrana gravitační filtrace by měla být o 3-5 cm nad úrovní hladiny v jezírku.
 • Šachta pro umístění gravitační filtrace by měla být zděná a v ideálním případě zaizolovaná, aby mohla být spuštěna v nepřetržitém provozu i v zimním období.
 • Čerpadlo má svoje místo až za filtrací. Voda je k čerpadlu dovedena přepadem. A je umístěno v suchu.

Jak funguje gravitační zapojení filtrace?

 1. Voda je samotížně přiváděna potrubím z guly a skimmeru do gravitační jezírkové filtrace. Průtok do filtrace lze regulovat šoupaty, která jsou umístěna na potrubí při vstupu do šachty.
 2. Voda prochází filtračním procesem. Je čištěna mechanicky od hrubých a jemných nečistot, přechází do biofiltru, kde je pomocí filtračních bakterií a procesem nitrifikace zbavena dusičnanů a dusitanů a amoniaku. Čistá pak přechází do jezírkového čerpadla.
 3. Z jezírkového čerpadla je přes UV lampu vedena voda zpět do jezírka.

Jaké jsou klady gravitačního zapojení filtrace?

 • Bezpečné zapojení čerpadla. Za filtrací v suché části. Elektřina není pod vodou. Toto zapojení je vhodné pro všechny typy zahradních jezírek, včetně koupacích.
 • Provoz filtrace vytváří minimu hluku.
 • Nízké energetické náklady na provoz.
  • Použití energeticky nenáročných čerpadel.
  • Prodloužená životnost čerpadel, díky mechanicky předčištěné vodě z filtrace.
 • Gravitační filtrace nenarušuje estetiku jezírka, jelikož je umístěna pod zemí.

Jaké jsou zápory gravitačního zapojení filtrace?

 • Náročnější výstavba:
  • Zděná šachta pro gravitační filtraci a čerpadlo. Poměrně velkých rozměrů. Aby bylo možné nejenom umístění filtrace, ale aby byl i zajištěn přístup k ní.
  • Odtokové KG potrubí pro vodu z odkalovací části filtrace.
 • Zajištění stabilní výšky hladiny v jezírku – pravděpodobně automatickým dopouštěním vody.
 • Použití pouze výkonných filtračních zařízení – minimální průtok za hodinu by měl být 16 – 20 m³. Vysoký výkon je třeba kvůli odsávání z guly a hladinového sběrače.
Veronika Jadrná