Úvod » Slovník pojmů » G » GH – celková tvrdost vody

Co je GH – celková tvrdost vody?

GH neboli celková tvrdost vody značí množství rozpuštěných solí vápníku a hořčíku. Vysoké koncentrace značí, že je voda tvrdá a pokud jsou hodnoty nízké je voda klasifikována jako měkká. Míru GH je nutné sledovat u vodních nádrží. Počínaje akvárii, přes jezírka až po bazény. Hodnota GH značí, zda se bude dařit ve vodě rostlinám a živočichům.

Jak ovlivňuje GH život ve vodě?

Vliv GH tvrdosti vody na organismy v akváriu

Hodnota GH v akváriu má vliv na prospívání rostlin a živočichů.

V akváriu by se měla pohybovat tvrdost vody okolo 3 – 6 dGH. Tato míra celkové tvrdosti vody v akváriu dopřeje organismům dostatek elektrolytů a minerálů.

Většina akvarijních ryb není přecitlivělá na hodnotu GH, ale najde se několik výjimek. Živorodky oceňují dGH 10 -14. Africké cihlidy například 12 – 18 dGH. Vyšší koncentraci solí vápníku a hořčíku kvitují šneci a krevety, kterým se pak lépe vyvíjí ulita.

Vliv GH tvrdosti vody na organismy v jezírku

Minerální látky  – vápník, hořčík, potřebují jezírkové rostliny a živočichové pro zdravý vývoj. Proto je třeba, aby hodnota GH byla v jezírku v rozmezí od 8 do 14 dGH. V některých zdrojích je uváděno 8 – 12 dGH. V mmol/ je to množství 1,5 – 2,5. Tyto hodnoty značí středně tvrdou vodu. Tímto dostanou organismy (včetně mikroorganismů) potřebné stavební látky a mohou dobře růst.

Po větších deštích je dobré zkontrolovat hodnotu GH, jelikož do vody dostává měkká přírodní voda.

Na jaře a na podzim by mělo být pravidelnou rutinou překontrolovat množství minerálních látek ve vodě.

Stupnice celkové tvrdosti vody

Tvrdost vody se udává v několika jednotkách. U nás se nejčastěji setkáme s těmito:

  • °dH – německý stupeň tvrdosti vody
  • mmol/l – iontů kovů alkalických zemin 
  • ppm CaCO3 – USA udává
°dH mmol/l ppm CaCO3
Velmi měkká voda 0 – 4 dGH méně než 0,7 0–70 ppm
Měkká voda 3,9 – 7 dGH 0,7 – 1,25 70–140 ppm
Středně tvrdá voda 7,1 –14 dGH 1,26 – 2,5 140–210 ppm
Tvrdá voda 14,1 – 21 dGH 2,51 – 3,75 210–320 ppm
Velmi tvrdá voda 21 – 30 dGH více než 3,75 320–530 ppm

Jak změřit celkovou tvrdost vody – GH?

Celková tvrdost vody se dá jednoduše změřit pomocí běžně dostupných testovacích sad. Buď se zjišťuje množství smícháním vody a speciálního roztoku nebo testovacími proužky.

Veronika Jadrná