Úvod » Slovník pojmů » K » KH – Uhličitanová tvrdost vody

Co je uhličitanová tvrdost vody (KH)?

Uhličitanová tvrdost vody značí množství uhličitanů (CO3) a hydrogenuhličitanů (HCO3) rozpuštěných ve vodě. Množství těchto látek má vliv na celkovou tvrdost nebo měkkost vody. Je-li ve vodě příliš mnoho uhličitanů a hydrogenuhličitanů stává se voda tvrdou. Ovlivňuje i hladinu pH vody, která je důležitá pro rostliny i ryby.

Jaký má vliv uhličitanová tvrdost vody na živé organismy?

Hydrogenuhličitany a uhličitany dodávají rostlinám v jezírku nebo akváriu CO2 a snižují kolísání pH vody díky svým pufračním schopnostem.

KH v akvaristice

V akváriu je třeba udržovat hladinu KH mezi 5 – 10 KH. Pokud je KH nižší než 3, tak je nutné řešit, jelikož dochází ke kolísání pH a úhynu ryb.

KH v jezírku

Hodnoty KH v jezírku zvyšují zejména hydrogenuhličitan vápenatý a hydrogenuhličitan hořečnatý. Optimální koncentrace KH ve vodě je 8 KH. Rozmezí přijatelné koncentrace se pohybuje mezi 5 – 12 KH.

Ovlivňují také celkovou tvrdost vody (GH).

Uhličitanová tvrdost vody udržuje jezírko ve stabilitě. Pokud dojde k výraznému snížení nebo zvýšení KH, bude v závislosti na tom změněno i pH. Následkem toho může dojít k úhynu ryb.

Oxid uhličitý přispívá ke kyselému pH v jezírku. Vzniká dýcháním ryb, fotosyntézou a rozkladem odpadu. Čím více ryb, tím více je třeba sledovat KH. Uhličitany se přeměňují na oxid uhličitý a jsou spotřebovávány filtračními bakteriemi.

Jak změřit KH – uhličitanovu tvrdost vody?

Pro otestování množství uhličitanů a hydrogenuhličitanů ve vodě jsou k dispozici testovací sady, které lze použít v domácím prostředí.

Testy jsou na bázi roztoku, který se smíchá v určeném množství s vodu z akvária nebo jezírka. Nebo pomocí testovacích proužků.

Jak snížit nebo zvýšit KH – uhličitanovou tvrdost vody?

Hodnota KH uhličitanové tvrdosti vody ovlivňuje hodnoty pH a celkové tvrdosti vody.

K udržení optimální hodnoty KH slouží speciální přípravky.

Dešťová voda změkčuje vodu, naopak voda ze studně bývá zpravidla tvrdá.

Veronika Jadrná