Úvod » Slovník pojmů » K » Kyselost vody

Co je kyselost vody?

Kyselost vody značí, že je hodnota pH nižší než 7. Hodnota kyselosti vody je nestabilní. Kolísá v závislosti na okolních podmínkách. Je způsobena rozpadem a slučováním protonů H+ , ve vodě H3O+ a iontů OH. Na rozpad vody má vliv například teplota nebo přítomnost oxidu uhličitého  CO2 nebo přítomnost minerálních látek. Vysoké množství CO2 způsobuje kyselou vodu. Minerály naopak kyselost snižují a tím se voda stává zásaditou.

Jak zjistit kyselost vody – měření kyselosti vody?

Míru kyselosti vody lze jednoduše zjistit měřením. K tomuto účelu slouží různé měřící nástroje:

 • Lakmusové papírky, které se po ponoření do vody zabarví do určitého odstínu podle toho, jak je voda kyselá nebo zásaditá. Zpravidla bývá kyselá voda na lakmusovém indikačním papírku zbarvena do oranžových až červených barev.
 • Kromě lakmusových papírků lze použít i elektronické měřiče, které jsou přesnější,
 • Kapkové testery fungují na principu zabarvení roztoku. Zkoumaná voda se kápne do speciálního roztoku, který se podle hodnoty pH obarví.
 • Tabletové testery.
 • V případě, že je třeba zjistit přesné hodnoty kyselosti vody je nutný chemický rozbor vody v laboratoři. Kde jde mimojiné zjistit například i hodnoty dusičnanů, dusitanů a jiných látek, které jsou pro pitnou vodu škodlivé.

Jak snížit kyselost vody?

 • Kyselost vody lze ovlivnit speciálními přípravky, které jsou k tomu určené. Na trhu jsou preparáty, které snižují hladinu pH (kyselost vody) jak v bazénech, tak v zahradních jezírcích.
 • Na snížení kyselosti vody působí hydrogensíran sodný
  (sůl kyseliny sírové). Je relativně bezpečný, používá se na dezinfekci vody a zabraňuje růstu počtu bakterií.
 • Další možností je použití kyseliny solné, která je ale žíravinou a pro zdraví je nebezpečná.
 • Pro zvýšení pH pitné vody se používají odkyselovací látky – sloučeniny vápence – vápenný hydrát, hydroxid vápenatý, hydroxid sodný, soda.

Jaká je správná kyselost vody?

 • Kyselost pitné vody se může pohybovat v rozmezí 6,5 – 9,5 pH. Optimální hodnota pH vody na pití by měla být neutrální, což značí číslo 7.
 • Kyselost vody v bazénu – Voda v bazénu je považována za kyselou, když její hodnoty spadnou pod 6,8 pH. Ideální hodnoty pH vody v bazénu jsou 7 – 7,4.
 • Kyselost vody v jezírku – Voda v jezírku je kyselá, když její hodnota pH klesne pod 6. Normální hodnoty pH se pohybují mezi 6 – 8,5 pH.
 • Kyselost vody v akváriu – Vodu v akváriu obývají různé druhy ryb, které mají odlišné nároky na pH vody. Zpravidla se hodnota pH pohybuje mezi 6 – 8.

Kyselá voda pro rostliny

Některé rostliny se vyznačují tím, že mají pro svůj růst rády kyselé prostředí. Například typicky jsou to kanadské borůvky. Ale v tomto případě se jedná spíše o substrát, ve kterém žijí. Upravenou kyselou vodu se tedy nezalévá.

Co způsobuje kyselá voda?

Příliš kyselá voda nemá žádné pozitivní účinky. Způsobuje:

 • nadměrnou korozi,
 • blednutí a křehnutí plastových materiálů v bazénu,
 • pití kyselé vody nemá přímý vliv na zdraví, ale doporučuje se spíše měkká voda,
 • snadnější rozpouštění toxických těžkých kovů,
 • dlouhodobě nízké pH v jezírku má špatný vliv na ryby a rostliny v jezírku. Největším problémem jsou pro ryby skokové výkyvy v hodnotách pH.
Veronika Jadrná