Úvod » Z » Zásaditá voda

Co je zásaditá voda?

Zásaditá voda se označuje hodnotou pH vyšší než 7. Zásaditost je dána množstvím minerálních látek obsažených ve vodě. Voda bohatá na minerály je definovaná jako tvrdá. Obsahuje vápník, hořčík, draslík, bikarbonát. Zásaditá voda se také označuje alkalická. Má vyšší hodnotu pH než voda kohoutková a působí na organismus antioxidačně. Opakem zásadité vody je kyselá.

Co způsobuje zásaditost vody?

Za zásaditost vody mohou minerály, které jsou v ní rozpuštěné. Nejčastěji se ve vodě objevuje množství vápníku a hořčíku. Dále také fluorid, jod, křemík, vanad. Množství minerálních látek ve vodě se liší podle oblasti, ze které se voda čerpá. Některá území jsou na vápník a hořčík bohatá a jiná méně. To se pak odráží na tvrdosti vody a její zásaditosti.

Jak zvýšit zásaditost vody?

Jak se měří zásaditost vody?

Na změření hodnoty zásaditosti vody se používá několik různých nástrojů:

 • Lakmusové papírové proužky – ponoří se do vody a na základě barvy, která se na proužku objeví, se vyhodnocuje hodnota pH.
 • Kapkové testery – do roztoku se kápne zkoumaný vzorek vody a smícháním se změní barva roztoku, což indikuje kyselost nebo zásaditost roztoku.
 • Tabletové testery. Možné domácí použití.
 • Elektronické měřiče pH.

Co způsobuje vysoká zásaditost vody?

Zásaditá voda má vysoké pH. To značí, že je voda tvrdá. Příliš zásaditá voda má několik neblahých důsledků:

 • Vznik vápenatých usazenin – škraloupy a “krápníky” na spotřebičích, vodovodních kohoutech a dalších věcech, které jsou ve styku s vodou jsou nejen nevzhledné, ale snižují životnost a funkčnost spotřebičů a přístrojů.
 • Snížení účinnosti chlorových přípravků v bazénech.
 • Má vliv na rozpouštění dezinfekčních přípravků ve vodě a jejich následnou účinnost.

Jak zvýšit zásaditost vody?

 • Zvýšení zásaditosti vody v bazénech a vířivkách – Zásaditost vody lze navýšit pomocí speciálních přípravků, které jsou k tomu určené a běžně dostupné.
 • Zvýšení zásaditosti pitné vody – Zásaditost pitné vody lze docílit použitím filtrů na vodu. Další možností je ionizace vody. Ta nemá dlouhodobý účinek, jelikož ionty se ve vodě neutralizují a voda se vrací na své původní hodnoty.

Jak snížit zásaditost vody?

Pro snížení pH vody se obecně používá hydrogensíran sodný (sůl kyseliny sírové). Na úpravu pH jsou speciálně vyrobené přípravky, většinou v podobě granulátu, které se rozpouštějí ve vodě.

Jaká by měla být zásaditost vody?

 • Jaká je správná zásaditost vody ve vířivce? – Hodnota pH vody ve vířivce se podobá hodnotám v bazénech a měla by se pohybovat okolo 6,5 – 7,4.
 • Jaká by měla být zásaditost vody v bazénu? – Voda v bazénech by neměla být ani příliš zásaditá ani kyselá. Hodnoty pH by se měly pohybovat okolo pH neutrální a to 6,5 – 7,5.
 • Jaká by měla být zásaditost vody v jezírku? – Běžné hodnoty pH v jezírku jsou 6 – 8,5 pH. Pokud je hodnota vyšší než 8,5 je třeba poohlédnout se po přípravcích na snížení pH.

Co je alkalická voda?

Alkalická voda označuje zásaditou vodu. Vyznačuje se vyšším obsahem minerálních látek než je v běžné kohoutkové vodě. Její pH se pohybuje okolo 8 – 10.

Alkalická voda má v některých kruzích pověst “zázračné” tekutiny, která působí na tělo ozdravným účinkem.

Větší množství minerálů v ní obsažených má pozitivní vliv hlavně na osoby, které trpí nedostatkem některého z minerálů. Vědecké poznatky nepotvrdily účinky na vyčištění krve od “kyselých látek”. pH krve nelze ovlivnit pitím alkalické vody.

Běžná kohoutková voda je pro tělo naprosto přirozená a není důvod ji alkalizovat.

Veronika Jadrná