Úvod » Z » Zeolit

Co je to zeolit?

Zeolit je minerál složený, který obsahuje hlinitokřemičité prvky. Má mikroporézní strukturu. Uvnitř jsou atomy v takovém uspořádání, že tvoří kanálky a dutiny stabilních rozměrů. V těchto prostorách se pak zachytávají pevné, kapalné i plynné látky. Vyskytuje se přirozeně v přírodě, ale je i průmyslově vyráběn. Obecně se využívá jako filtrační médium. Má různou frakci (velikost kamene).

Jak funguje zeolit?

Zeolit díky své pórovité struktuře s kanálky a dutinkami dokáže zadržet mikročástice pevných, kapalných i plynných látek. Proto má své široké použití.
Zeolit dokáže absorbovat do svých dutin:

 • zápach,
 • mikročástice dusitanů, těžkých kovů, amoniaku,
 • hrubé nečistoty.

Vytváří prostředí pro:

 • zdravé vodní nitrifikační bakterie, které fungují v biologických filtrech v zahradních jezírcích, koupacích jezírcích, v akváriích.

Kde se používá zeolit?

Zeolit má velkou škálu použití. Pomáhá v profesionálních oborech i v domácím prostředí.

Zeolit a jeho použití ve vodě

 • Zeolit se používá jako filtrační médium v jezírkových filtracích. Může být součástí biologických filtrací. Pomáhá v zarybněných jezírcích (nebo dokonce v rybích líhních), kde bývá velmi vysoká koncentrace čpavku kvůli rozkladu rybích exkrementů a nespotřebovaného krmiva. Odstraňuje pevné částice a nežádoucí ionty. Přispívá k provzdušnění a tím pomáhá filtračním bakteriím.
 • Zeolit se může instalovat do akvária jako základna. Ale je třeba počítat s jeho výměnou. Může být vložen jako biologické filtrační médium.
 • Zeolit místo písku do bazénové filtrace. Díky své poréznosti funguje mnohem lépe než písek. Zachytává pachy, nečistoty i chemické látky.
 • Zeolit jako čistící médium pro úpravu odpadních vod.

Zeolit v zemědělství, zahradnictví a chovatelství

 • Zeolit v zemědělství se může přidávat jako přísada do krmiv. Snižuje emise amoniaku, zvyšuje využití krmiva, pomáhá ke vstřebávání mykotoxinů. Díky zeolitu lze upravovat hospodářský zápach.
 • V zahradnictví se používá pro zvýšení kvality půdy. Snižuje aciditu, omezuje vznik plísní, provzdušňuje. Redukuje množství vláhy.
 • Zeolit využívají i chovatelé jako podestýlku v teraristice, pro hlodavce, kočky, ptactvo. A také v akvaristice.

Jak často měnit zeolit?

Krystalická struktura zeolitu se používáním zanáší. A zeolit tím ztrácí svoji funkčnost.

Výměna zeolitu v bazénové filtraci

V bazénovém filtru je třeba zeolit, jako filtrační médium, propírat a proplachovat. Tím se zvýší i jeho životnost a dosáhne se regenerace zeolitu.

Doporučená délka životnosti při udržení kvalitní filtrace je pro zeolit zhruba dvě bazénové sezóny.

Výměna zeolitu v akváriu nebo jezírku

Nelze přesně říci, jak často měnit zeolit ve filtraci. Záleží to na vnějších podmínkách. Na množství nečistot, které musí přefiltrovat, na množství mikročástic (dusitanů, dusičnanů, kovů, minerálů).

Pokud se viditelně sníží funkčnost zeolitu je nutné ho nahradit novým.

Jak vyčistit a regenerovat zeolit?

Zeolit svojí činností zanáší póry uvnitř struktury. Jeho funkčnost není doživotní. Ale lze ji částečně obnovovat. Zeolit lze čistit pomocí vody. Propíráním se částečně kanálky uvolní a obnoví svoji činnost.

A co dělat s vysloužilým zeolitem? Zapravit do půdy, kde ještě své zbylé schopnosti využije.

Veronika Jadrná