Úvod » Slovník pojmů » P » pH vody

Co je pH?

pH je znakem kyselosti nebo zásaditosti kapalných roztoků. Hodnotu pH vody ve svém jezírku nebo pH v bazénu řeší jejich majitelé velmi často. Tento termín je široce používaný v mnoha oborech. Například chemii, biologii, zemědělství, zdravotnictví.

V chemii se měří pomocí pH koncentrace vodíkových iontů v roztoku kapaliny, která je založena na bázi vody. Pokud je zjištěné pH nižší než 7, znamená to, že v roztoku je více vodíkových iontů. Naopak vyšší pH značí méně vodíkových iontů v kapalině.

Jaký je význam pH?

Nad důležitostí pH netřeba pochybovat. pH určuje dva důležité faktory pro život:

  1. Rozpustnost chemických látek a živin – množství látek, které lze v kapalině rozpustit.
  2. Biologickou dostupnost chemických látek a živin – množství, které lze využít.

Praktický příklad:
pH vody způsobuje, že některé prvky v ní obsažené (např. fosfor, dusík, uhlík, těžké kovy – olovo, měď, kadmium) jsou pro tělo více nebo méně dostupné. Problém může nastat například tehdy, když je pH vody nižší – pak jsou těžké kovy více toxické, protože jsou pro organismus snadněji dostupné.
Velmi vysoké i velmi nízké pH činí vodu pro život nepoužitelnou – toxickou. Proto se pH vody na konzumaci udržuje okolo 7 – neutrální.

Termín tvrdá voda je běžně používaný a znamená to, že se ve vodě nachází mnoho minerálů. Tím je voda zásaditá. Má za následek vznik vodního kamene, který pak znehodnocuje a zkracuje životnost spotřebičů, potrubí.

Naopak měkká voda – s nízkou hodnotou pH může způsobovat problémy s korodováním kovových trubek. Následné pak může vylučovat kovové ionty do vody a pak je tato tekutina nepoužitelná pro pití.

Jak měřit pH?

V chemických laboratořích se provádí profesionální měření pH. Pravidelně se hlídá neutrální pH pitné vody. V domácím prostředí si můžete změřit pH také. Musíte použít lakmusový papírek. Lze koupit v obchodech. Je to proužek papírku, na který když kápnete tekutinu, tak se zbarví podle toho, jak je voda zásaditá nebo kyselá.

Měření pH vody v bazénu

Nízké nebo naopak vysoké pH znepříjemňuje koupání. Může mít za následek svědění pokožky nebo jiné alergické reakce.

Hodnotu pH ve vašem bazénu je dobré kontrolovat 1-2x týdně. V případě zakalení vody nebo i v horkých letních dnech dokonce i 1x denně.

Měření pH vody v jezírku

Zajímavostí je, že pH vody v jezírku není stálé. Mění se v závislosti na denní době a aktivitě zelených rostlin a jejich produkcí CO2. Brzy ráno naměříte hodnotu nejnižšší a naopak večer se soumrakem nejvyšší. Pokud je jezírko dobře fungující, nejsou výkyvy zase tak velké a životu v jezírku nijak nevadí.

Barevná stupnice pH

Hodnoty se měří na stupnici v rozmezí od 0 – 14.
Obecné hodnoty pH

Kyselé pH Neutrální pH Zásadité pH
Hodnoty 0 – 6 7 8 – 14
  • Střed – pH 7 – je neutrální.
  • pH nižší než 7 značí kyselost.
  • pH vyšší než 7 znamená, že voda je zásada.

Ideální hodnota pH vody v bazénu

  • Optimum pro zdravou a nezávadnou vodu v bazénu je rozmezí pH mezi 6,8 – 7,4.

Ideální hodnota pH v zahradním jezírku

  • Optimální hodnota pH vody v jezírku se pohybuje v rozmezí mezi 6 – 8,5. Pokud je hodnota v tomto rozsahu, není třeba nijak zasahovat.

Ještě více informací o tom, jak pracovat s pH vody v zahradním jezírku najdete v článku pH v zahradním jezírku.

Veronika Jadrná