Úvod » Slovník pojmů » P » Písková filtrace

Co je písková filtrace?

Písková filtrace má za úkol zachytávat nečistoty, které do ní proudí z bazénu. Průtokem přes filtrační náplň – písek, jsou odstraňovány částečky nečistot. Přefiltrovaná (vyčištěná) voda je pak hnána zpět do bazénu. Velikost a výkonnost pískové filtrace se odvíjí od velikosti bazénu a množství vody, které bude muset přefiltrovat.

Jak funguje písková filtrace?

Písková filtrace je poháněna motorem, který je napájen elektrickou energií. Motor zajišťuje cirkulaci neustálou cirkulaci vody.

Do pískové filtrace vedou dvě hadice. Jednou hadicí je voda z bazénu nasávána a druhou hadicí je vyčištěná voda vracena zpět.

  1. Filtr nasaje znečištěnou vodu. Ta je pod tlakem hnána přes filtrační písek, kde se zbaví nečistot.
  2. Po vyčištění voda proudí zpět do bazénu.

Do filtrace může být také nasávána voda přes skimmer.

Jaký písek do filtrace bazénu?

Nejběžněji se používá křemičitý písek.

Další médiem do pískové filtrace je zeolitový písek. Zeolit je nerost, který má v sobě mikro tunýlky, do který se ještě lépe zachycují nečistoty. Voda prochází nejen okolo jednotlivých zrníček písku, ale i přímo uvnitř nich. Tím je zajištěna dokonalejší filtrace než běžným křemičitým pískem.

Jaká by měla být zrnitost filtračního písku?

Filtrační písek nesmí být zrnitý příliš, ale nehodí se ani jemný písek. Ideální velikost zrnek písku do pískové filtrace je 0,6 – 1,2 mm.

Písek o zrnitosti 0,4 mm a méně může unikat z filtrace do bazénu.

Hrubší písek o velikosti 1, 2 mm a více má nižší účinnost. Nečistoty mohou proplavat mezi většími zrnky písku.

Jak vyčistit písek ve filtraci?

Filtrační zařízení by mělo být v sezóně v nepřetržitém provozu. Pokud je voda v bazénu v pohybu, je menší šance, že se v ní budou tvořit řasy. Po určité době provozu se filtrační písek může zanést a je hůře propustná. To lze poznat na zvýšené hodnotě tlaku ve filtraci. Měřičem je opatřena každá písková filtrace.

Přímo na filtračním zařízení je poloha, kdy je v nádobě písek rozvířen a odpadní voda odchází výpustí mimo bazén.

Jakou zvolit pískovou filtraci?

Velikost pískové filtrace se odvíjí od velikosti bazénu, respektive množství vody v něm. Lze se řídit pravidlem, které říká, že ne déle než za 8 hodin, kdy je filtrace v pohotovosti, by měl být přefiltrován celý objem bazénu.

Jaké jsou výhody pískové filtrace?

  • Fungující písková filtrace snižuje použití chemických prostředků na údržbu bazénu.
  • Nízká náročnost na obsluhu.
  • Možnost připojení bazénového vysavače, solárního ohřevu nebo UV lampy.
  • Výměna písku za jednu až dvě sezóny. (Podle míry znečištění)
Veronika Jadrná