Úvod » Slovník pojmů » P » Plovoucí řasy

Co jsou plovoucí řasy?

Plovoucí řasy mohou být dvojího typu. Někdo může považovat za plovoucí řasy – zelené řasy, jednobuněčné řasy, mikroskopické řasy, které vytvářejí efekt “hrachové” vody v jezírku nebo rybníku. Někdo může pod plovoucími řasami vidět vláknité řasy, které se oddělily od povrchu a nekontrolovaně plují jak na hladině, tak pod ní. Najdeme je ve vodním prostředí jako jsou jezírka, rybníky, ale i akvaria. Oba druhy řas jsou nežádoucí z hlediska vizuálního, ale i “zdravotního”, co se týče dobrého prospívání živočichů a rostlin v jezírku či akvariu.

Proč řešit přemnožené plovoucí řasy v jezírku?

Jak škodí zelené jednobuněčné řasy?

Zelené řasy jsou fotosyntetické (vytváří si energii ze světla a zároveň ve tmě spotřebovávají kyslík). Jejich přemnožení může mít fatální důsledky na život ve vodě.
V letních měsících, kdy má voda vyšší teplotu, mají výborné podmínky pro množení. Se zvýšenou koncentrací plovoucích řas ve vodě vzniká mnohem větší riziko snížení množství životadárného kyslíku ve vodě.
Ryby a rostliny pak postupně chátrají a mohou i odumírat.

Jak škodí zelené vláknité řasy?

Plovoucí zelené vláknité řasy jsou zejména nevzhledné. A velmi nepříjemné při koupání.
V akváriích je přemnožená řasa nehezká na pohled a v konečném důsledku může znepříjemnit život rostlinám i živočichům v akváriu.

Jaké jsou známky přemnožení řas?

 • Zelená voda – od pohledu viditelné zakalení vody.
 • Páchnoucí voda – voda začne zapáchat, když se rozkládají odumřelé řasy.
 • Nemocné nebo uhynulé ryby – z nedostatku kyslíku strádá rybí osazenstvo.

Jak se zbavit plovoucích řas v jezírku?

Preventivní opatření:

 • Zajistit dostatek stínu, aby se voda nepřehřívala (od vodních květin, stromů).
 • Zamezit nadměrnému přísunu živin do vody (od domácích zvířat, která dokáží do vody nanosit nečistoty, spadané listí, pyl, půda) – k tomu pomáhají i zařízení jako je Gula a Skimmer.
 • Zajistit proudění a provzdušnění vody – potůček, fontánka, filtrace.
 • Preventivní nasazení ječné slámy. Doporučeno spíše na větší vodní plochy (rybníky).

Následná péče:

Jak se zbavit plovoucích řas v akvariu?

Prevence:

 • Snížení přísunu světla.
 • Snížit organické znečištění vody (méně krmit rybičky – nesnědené krmivo se usazuje a je “potravou” pro řasy).
 • Odstraňovat odumřelé rostliny.
 • Přidat ryby, které se živí řasou.

Následná péče:

 • Mechanicky odstranit řasy.
 • Použití přípravků na odstranění řasy. Například algicidy a jiné.
Veronika Jadrná