Úvod » V » Vláknitá řasa

Co je vláknitá řasa?

Vláknité řasy (včetně ostatních druhů) jsou přirozenou a nezbytnou součástí vodního ekosystému. Dodávají vodě kyslík a jsou součástí potravy vodních živočichů. Samy řasy získavají živiny přímo z vody.
Vláknité řasy tvoří kolonie mikroskopických organismů, jež se shlukují a tvoří tak vlákna a dále se vlákna spojují do síťových vláken.
Existuje několik druhů vláknitých řas a ve vzniklých shlucích (rohožích) se zpravidla vyskytuje více než jeden druh.

Jaké je zařazení vláknitých řas?

Řasy (algae) jsou označení pro velkou a různorodou skupinu fotosyntetizujících organismů. Termín fotosyntetizující organismy znamená, že získávají energeticky bohaté organické látky díky fotosyntéze. Přeměnou slunečního záření na energii. Vláknité řasy jsou jedním z druhů zelených řas. Zároveň jsou jedním z nejstarších druhů obývající vodní prostředí.

Kde se vláknitá řasa tvoří?

Vláknité řasy se běžně usazují na všech tvrdých površích jako jsou kameny, dřevo. Nemají však kořeny. Dovedou se ve vodě uvolnit a tím vytvořit plovoucí rohože. Někomu mohou připomínat svým vzhledem jako namočená zelená vlna nebo sliz.
Řasy nejprve začínají růst na dně v mělké části jezírek. Protože je zde voda dobře prohřátá a je zde dobrá propustnost světla. Což jsou faktory, které pozitivně ovlivňují jejich růst.

Jaké jsou příčiny vzniku vláknitých řas v jezírku?

Příčinou nadbytečného růstu vláknitých řas v jezírku je nadbytek živin ve vodě. Jedná se zejména o fosfor a dusík, díky nimž prosperují.
Tato hnojiva pro řasy mohou být v krmivech pro ryby (zooplanktonu a hmyzu), ale do vody se mohou dostat i odtokem z pohnojených polí a odpadem z domácích zvířat dobytka, kachen atd.

Jaké jsou příčiny vzniku vláknitých řas v akváriu?

 • Řasám se daří, pokud mají nadbytek světla. Proto je dobré svícení v akváriu omezovat.
 • Nadbytečné množství amoniaku.
 • Nedostatek CO2.

Jaké potíže přináší vláknitá řasa v jezírku?

 • Zelená voda – jezírkáři často nazývaná “hrachovka – hrachová polévka”
 • Zapáchající voda – vzniká při rozkladu řas
 • Nevzhledné plovoucí rohože – překáží při plavání a jiných rekreačních činnostech
 • Možný úhyn ryb – při přemnožení řas může dojít v teplých letních měsících v nočních hodinách, kdy řasy spotřebovávají kyslík, k velkém odběru kyslíku z vody a tím vznikne nedostatek pro rybí osazenstvo.

Jaké potíže přináší vláknitá řasa v akváriu?

 • Přemnožená řasa dělá akvárium nevzhledné
 • Brání růstu ostatních rostlin

Jak předcházet vzniku vláknitých řas?

 • Preventivní opatření:
  • omezení a snížení přísunu živin do jezírka,
  • snížit erozi půdy,
  • odstranit (redukovat) mělké vodní plochy,
  • provzdušňování a zajištění proudění vody,
  • aplikace chemikálií.
 • Mechanicky a fyzickyzastínění vodní plochy (částečně ½ dne), u akvárií snížit osvětlení a přidání CO2, ruční odstranění řas.
 • Pomocí akvarijních ryb – některé druhy se řasou živí, např. parmička černopruhá, čtyřpruhá a molly. Také mohou pomoci krevetky – Caridina japonica a Red Cherry Shrimp.
 • Chemické přípravky – Aktivní kyslík, Algoxan, Peroxid vodíku, algicidní přípravky.
Veronika Jadrná