Úvod » Slovník pojmů » O » Oxyper

Co je oxyper?

Oxyper je forma aktivního kyslíku. Jedná se o peroxyhydrát uhličitanu sodného. Spojuje účinky uhličitanu sodného a peroxidu vodíku. Je to prášek, který je rozpustný ve vodě. Jeho použití je primárně na bělení a čištění prádla. Dále také na údržbu sudů na pivo. Je také součástí přípravků na údržbu zahradních jezírek a pomáhá odstraňovat řasy.

Jak funguje oxyper v jezírku?

Oxyper má oxidační vlastnosti. Vytváří kyslík, který dokáže po aplikaci do jezírka uvolnit řasy, které jsou přirostlé k povrchu kamenů, fólii nebo dřevu. Oddělí je od povrchu a kyslíkové bubliny zajistí dopravu na povrch hladiny. Odtud je pak nutné plovoucí odtržené řas odstranit síťkou. Zbylé řasy by měla zachytit mechanická část filtrace, kterou je třeba po použití oxyperu vyčistit.

Jsou nějaká omezení pro použití oxyperu?

Oxyper je oxidační činidlo. Při jeho rozpouštění vzniká kyslík a pára. Mohou podporovat hoření. Proto není vhodné používat v blízkosti otevřeného ohně.

Oxyper není primárně určen na boj s řasami v jezírku. Aktivní kyslík má rychlou kadenci v usmrcení řas, což může narušit biologickou rovnováhu v jezírku. Vhodné je dávkové použití v menším množství než nárazové ve velkém objemu.

Nárazová aplikace by měla být šetrná – aplikace přímo na postižená místa, vyhnout se posypaní ryb a jezírkových rostlin.

Při použití přípravků s aktivním kyslíkem je třeba dbát doporučení na obalu.

Veronika Jadrná