Úvod » Slovník pojmů » O » Ozón

Co je to ozon?

Ozon je chemický prvek dvou tváří. Z dvouatomového kyslíku O2 se formuje do podoby tříatomového kyslíku O3. Je to vysoce reaktivní plyn. Vyskytuje se volně kolem nás, ale lze ho uměle vytvořit. Na jedné straně je naším ochráncem a na druhé může být naším zahubitelem. Jeho funkce se liší podle toho, kde se vyskytuje.

Kde najdeme ozón?

Ozon ochránce 
Ozon tvoří ozonovou vrstvu, která se nachází 25 – 35 km nad zemským povrchem ve stratosféře. Tvoří pomyslný štít, chrání vše živé na Zemi před ultrafialovým (UV) zářením. V tomto ochranném plášti země se bohužel nachází i ozonová díra, což je označení pro oblast, kde je ozonová vrstva oslabená a proniká jí vyšší koncentrace UV. Vysoká míra UV záření vede ke zvýšenému riziku rakoviny kůže a poškození zraku.
Ozon zahubitel
Zvýšené množství ozonu v troposféře – 10 km nad Zemí, může mít při jeho vdechování ničivé účinky, jelikož poškozuje plicní tkáně živočichů i tkáně rostlin.

Jak vzniká ozón?

 • Ozon vzniká díky působení vysokonapěťových výbojů při bouřce s blesky
 • Působením krátkovlnného ultrafialového záření (např. UV-C) na atomy běžného kyslíku O2

Při těchto reakcích dochází k rozštěpení kyslíku O2 na dva atomy kyslíku, které se však ihned spojují s další molekulou O2 . Některé atomy se při této reakci spojí do volné vazby do tří atomů kyslíku (trikyslíku) – O3. Nově vzniklé molekuly ozonu jsou nestabilní a zakrátko se rozpadají na O2 a O. Jednoatomové radikály jsou vysoce reaktivní.

Jak vypadá ozón?

 • Při normální teplotě a tlaku je ozon v plynném skupenství, barvu má namodralou a zapáchá.
 • Při ochlazení se stává ozon kapalný a získává tmavě modrou barvu.
 • Postupně se přeměňuje na tmavě modrou pevnou látku.

Využití uměle vytvořeného ozonu jako pomocníka

Ozon se používá v mnoha oborech pro jeho dezinfekční vlastnosti. Dovede zničit různé druhy bakterií, virů, plísní, nežádoucích mikroorganismů.
Použití:

 • dezinfekce vody – přírodních a koupacích jezírek, pitné vody namísto chlorování, v čistírnách odpadních vod,
 • vzduchu i
 • povrchů.

Ozon také pohlcuje pachy, proto se používá jako prostředek proti cigaretovému kouři a různým druhům zápachů.

Jaký má ozon vliv na živé organismy?

Ozon je díky své reaktivnosti silné oxidační činidlo. Má vliv na člověka i rostliny.
Vliv ozonu na člověka
Život v prostředí se zvýšenou mírou O3 je zdraví nebezpečný. Jeho vdechování snižuje kapacitu plic. Vede k zánětlivým onemocněním dýchacího ústrojí. Narušuje i jeho vývoj.
Vliv ozonu na rostliny
Ozon poškozuje rostlinné tkáně (pletiva). Známé destruktivní účinky jsou u jasanu, buku, pajasanu, liliovníku. Rostliny ovlivněné ozonem mohou mít menší obranyschopnost proti nákaze houbami, viry nebo jsou i náchylnější na změny klimatu – mráz a sucho.

Jaké přístroje využívají působení ozonu?

 • Germicidní zářiče.
 • UV lampy.
 • Dezinfekční přístroje.
 • Generátory ozónu pro ozonoterapii.
Veronika Jadrná