Úvod » U » UVC záření

Co je UVC záření?

UVC záření je jedním ze třech typů ultrafialového záření. Zbylá dvě záření jsou – UVA a UVB. UVC má ze všech největší sílu. A tím pádem je i nejagresivnější a pro organismy nejnebezpečnější. Vlnová délka UV-C je nižší než 280 nm. Na zemském povrchu se samo o sobě nevyskytuje, jelikož je při své cestě na Zem pohlceno atmosférou. UV-C záření se vytváří pomocí germicidních lamp.

Jak funguje UV-C záření?

Světelné záření z UV lampy dovede působit na všechny živé organismy. Nízká vlnová délka UV-C záření likviduje rychle a spolehlivě viry, bakterie, málobuněčné organismy.

Jaké jsou účinky UVC záření?

 • Při použití UVC sterilizátoru je třeba dbát opatrnosti, jelikož záření poškozuje DNA všech živých organismů.
 • Jednoduché bakterie, viry, jednobuněčné organismy svým zářením usmrcuje.
 • Je karcinogenní – napadá tkáně živočichů a pletiva rostlin.

Jaké jsou druhy UV-C lamp?

 • UVC lampy, které září přímo do prostoru – Použití pro dezinfekci celých místností. Ozařuje vzduch i povrchy předmětů. Bez přítomnosti lidí a zvířat.
 • UVC zářiče s nepřímým vysíláním světelných paprsků.
  • Vzduch – V lampě jsou zabudovány ventilátory a zdroj UV-C je skrytý. Sterilizuje vzduch, který lampou prochází. Nasává dovnitř znečištěný a vypouští ven ozářený. Může se používat za přítomnosti živých organismů.
  • Voda – pracují na podobném principu jako lampy na čištění vzduchu. Jenom si místo vzduchu bere lampa vodu, kterou jí dodává čerpadlo. Ozáří vodu, která do lampy přiteče a vypouští sterilní tekutinu. UVC lampa na vodu se používá se v bazénech a zahradních jezírkách.
 • Kombinované UVC lampy – U tohoto druhu je možné si vybrat, zda bude ozařován vzduch pouze při průtoku zařízením nebo bude zářit do celého prostoru, na všechny povrchy.

Oblasti využití UVC záření

 • Zdravotnictví – dezinfekce prostor a povrchů – operačních sálů, JIP, infekčních oddělení, laboratoří.
 • Potravinářství – sterilizování obalových materiálů, zpracovatelských linek a strojů – zpracovatelé masa, mlékárny, při výrobě zmrzliny. Dokonce se používá přímo na potraviny – kvůli snížení klíčivosti brambor.
 • Farmaceutický průmysl – laboratoře.
 • Dezinfekce klimatizací.
 • Sterilizace budov – školy, kanceláře.
 • Dezinfekce vody – ve výrobnách nápojů, úprava pitné vody, korekce pH v jezírkách a bazénech a akváriích prostřednictvím UV lamp.

Pozitiva využití působení UVC sterilizátoru

 • Dokáže odstranit bakterie, viry a jednobuněčné organismy ze vzduchu, z povrchů předmětů, z vody.
 • Jeho účinnost je velmi rychlá. Výsledky zkoumání Národního veterinárního ústavu a Ústavu hygieny a masa u VÚF Brno zjistili, že působením UVC záření za 1 minutu došlo k redukci bakteriální populace o 4 logaritmické řády. Při přímém ozáření plochy.

Negativa využití působení dezinfekční UV lampy

 • UV-C světlo usmrcuje všechny jednoduché organismy ve vodě, vzduchu i na površích (viry, bakterie, řasy). Jelikož si nevybírá tak ničí i organismy, které jsou pro fungování na souši i ve vodě potřebné a prospěšné.
 • Při jeho nesprávném použití může dojít k nevratnému poškození zvířat i lidí.
Veronika Jadrná