Úvod » Slovník pojmů » O » Okrasné jezírko

Co je okrasné jezírko?

Okrasné jezírko je vodní prvek, který je postaven v zahradě, parku. Už podle názvu je zřetelné, že se buduje pro estetické účely, ale také kvůli vytvoření přirozeného prostředí pro vodní živočichy nebo organismy, které jsou svým způsobem života s vodou úzce spjati. Okrasné jezírko totiž netvoří jenom voda, ale i rostliny a živočichové v něm i kolem něj.

Jaké jsou druhy okrasných zahradních jezírek?

Základním dělením mohlo být rozlišení na jezírka plastová a pvc.

Plastové okrasné jezírko

Plastové okrasné jezírko má své výhody i nevýhody. Ale co někdo může považovat za nevýhodu může být pro druhého výhoda. Fakticky vzato:

 • Plastová jezírka jsou tvořena z perforovaného plastu. Tím je dán jejich tvar a nezbývá zde prostor pro kreativitu. Naopak, ale může ušetřit spoustu času s vymýšlením pobrežních zón, schodovitých sestupů na dno.
 • Mají nadefinovaný přesný objem. Většinou se pohybuje od 250 l do 1000 l. Není zde však možnost jeho zvětšení a rozšíření.
 • Mají malou hloubku. Většinou nedosahují požadované hloubky pro chov ryb, která je ideálně 1 m, kvůli zamrznutí hladiny. Rybky by se měly na zimu z jezírka přesunout jinam.

Okrasné jezírko z PVC fólie nebo EPDM fólie

Zde je určitě prostor pro kreativitu. Ale přináší to více starostí. Jezírka z PVC fólie:

 • Mohou mít libovolný tvar a velikost.
 • Musíte vybrat správnou jezírkovou fólii a její velikost.
 • Musíte spočítat, jaká bude velikost jezírka kvůli případné filtraci.
 • Pokládka fólie vyžaduje zručnost. Někdy je nutné fólii svařovat.

Co vše je třeba pro správné fungování okrasného jezírka?

Jezírko funguje na principu koloběhu. Rostliny ovlivňují živočichy a naopak. Někdy je těžké udržet kvalitu, jakou si přejeme, protože okrasné jezírko je živý organismus.

 • Vodní rostliny – jsou nedílnou součástí každého jezírka. Musí jich být dostatek, aby svými kořeny spotřebovávaly živiny, které jsou potravou také pro růst řas.
 • Zooplankton – je tvořen organismy, které žijí ve vodě a jsou její nedílnou součástí. Tvoří potravu pro ryby.
 • Fytoplankton – je tvořen jednobuněčnými nebo málobuněčnými organismy. Tvoří také potravu pro ryby.
 • Rybí osazenstvo – může a nemusí být. Do malých jezírek s dostatečnou zazimovací hloubkou se vysazují ryby menšího vzrůstu.

Podle velikosti jezírka je třeba myslet na zařízení, které pomáhají udržovat vodu čistou. Jaká zařízení se používají?

 • Jezírková filtrace
 • Skimmer – hladinový sběrač
 • Dnová gula
 • Biologická jezírková filtrace
 • Chemie do jezírka

Okrasná jezírka poskytují životní prostor nejen rostlinám a rybám, ale i mikroskopickým organismům, které nejsou vidět. Mohou sloužit jako pítko pro ptáky. Životní prostor pro vážky, vodní brouky a obojživelníky.

Veronika Jadrná