Úvod » Slovník pojmů » A » Algoxan

Co je algoxan?

Algoxan je přípravek na odstranění vláknitých řas ze zahradních a koupacích jezírek. Pracuje na bázi aktivního kyslíku. Velice účinně zbavuje porostlé kameny, stěny jezírka a další povrchy. Dostává se i do těžko přístupných míst. A odděluje zde řasy od povrchu.

Jak funguje algoxan?

Algoxan je sypký přípravek, který se aplikuje do vody. Tam pomocí reakce oxidace odstraňuje vláknité řasy, které jsou přilnuté k povrchu.

Ve vodě se rychle rozpouští a uvolňuje aktivní kyslík. Ten působí na buněčné membrány vláknitých řas a ničí je. Zároveň jsou zbytky řas vzniklým kyslíkem vynášeny na vodní hladinu odkud je lze vybrat síťkou. Zbytky rozpuštěných řas by se měly zachytit v jezírkové filtraci.

Algoxan rozpouští i zákal na dně jezírek a dokáže se dostat do štěrbin mezi kameny, kam je téměř nemožné se jakýmikoliv nástroji dostat.

S větším množstvím kyslíku ve vodní nádrži se zlepšuje činnost bakterií v biofiltru. Čímž se zlepšuje kvalita vody.

Působí i preventivně proti růstu řas.

Pro správnou funkci by měl být používán pouze do hraniční hodnoty pH 8,5. Pokud je pH vyšší, aplikace se nedoporučuje. Druhou podmínkou pro správnou účinnost je KH vyšší než 3 stupně a GH vyšší než 6 stupňů.

Může být algoxan nebezpečný?

Algoxan je nutné aplikovat podle návodu uvedeného na obalu výrobku. Přípravek by se měl sypat přímo nad místa, která jsou porostlá řasami. Pokud se dostane na listy může dojít k jejich popálení. Prášek (granulát) by se neměl dostat přímo na tělo ryb. Jinak je roztok s algoxanem pro rybí osádku bezpečný.

Neobsahuje těžké kovy, organické biocidy. Je bezbarvý a beze zbytku se dokáže rozložit.

Veronika Jadrná