Úvod » Slovník pojmů » A » Autotrofní organismy

Co je autotrofní organismus?

Autotrofní organismy se vyznačují tím, že si dokáží přeměnou anorganických (neživých) látek vytvořit energii (potravu) pro svůj růst a vývoj. Je to způsob autotrofní výživy. Nejčastěji za pomoci světla, vody a oxidu uhličitého přeměňují díky fotosyntéze na cukry, tuky a bílkoviny. Druhým způsobem je chemosyntéza, kdy je za pomoci oxidace získávají organismy energii.

Jaké jsou druhy autotrofních organismů?

Největšími zástupci mezi autotrofními typy jsou rostliny. Mnoho druhů autotrofů žije ve vodě. A to jak slané, tak sladké. Mohou to být řasy, fytoplankton, některé druhy bakterií, které se podílí například na nitrifikaci.

Zvláštním druhem jsou mixotrofní organismy, které kombinují fototrofní a chemotrofní výživu. Mohou to být některé řasy nebo bakterie.

Podle způsobu, jakým způsobem vytvářejí autotrofové energii se dělí:

Fotoautotrofní organismy

Patří sem organismy, které využívají sluneční energii k přeměně vody a oxidu uhličitého CO2 (který je přítomný ve vzduchu i ve vodě) na živiny (glukózu). Tento druh cukru pak rostlinám dodává energii a stavební materiál k výrobě celulózy. Ta je důležitá pro růst a stavbu buněčných stěn. Tomuto chemickému procesu se říká fotosyntéza.

Chemoautotrofní organismy

Chemoautotrofové nepotřebují k výrobě energie světlo. K produkci potravy využívají chemické reakce spojené často s kyslíkem (oxidace). Přeměňují dusíkaté sloučeniny, sirovodíkové sloučeniny nebo metan. Jedná se především o bakterie, žijící v extrémních podmínkách.

  • Například v aktivních sopkách, horkých pramenech, v hlubinách oceánu poblíž hydrotermálních průduchů (trhliny v mořském dně), kde z nitra země vyvěrají spolu s vodou i minerály se sirovodíkem.
  • Podobné extrémní podmínky mohou vzniknout i v zahradním nebo koupacím jezírku, kdy se ve vodě přemnoží dusíkaté látky a tyto bakterie je spotřebovávají.

Jak jsou důležité autotrofní organismy v potravním řetězci?

Bez autotrofních organismů by nebyl život na Zemi, tak jak ho známe. Na autotrofech je závislá většina živých organismů. A to ze dvou důvodů. Autotrofy vyrábějí kyslík a tvoří důležitou složku potravy. Primárně býložravci a druhotně i masožravci. Tito jmenovaní nedokáží přeměnit anorganické látky (neživé) na organické.

Trofické (nutriční) úrovně (k výkladu potravního řetězce):

  1. trofická úroveň – Autotrofy – neživí se jinými organismy.
  2. trofická úroveň – Býložravci konzumují autotrofy.
  3. trofická úroveň – Masožravci a všežravci jedí všechny živé organismy.

Příklady autotrofních organismů

  • Fotoautotrofní – dvouděložné rostliny, tráva, nahosemené rostliny (jehličnany, cykasy, jinany, liánovcotvaré rostliny), mechy, kapradiny, lišejníky, fotosyntetické řasy (chlorofyty, dinoflageláty, rozsivky), bakterie. Mají zelenou barvu.
  • Chemoautotrofní – bakterie – nitrifikační, methanogenní, halofilní, termoacidofilní, zpracovávající síru.
Veronika Jadrná