Úvod » Slovník pojmů » P » Peroxid vodíku

Co je peroxid vodíku?

Peroxid vodíku je sloučenina vodíku a kyslíku H2O2. Lze se potkat i s názvem kysličník. Jedná se o kapalinu bez barvy. Vyznačuje se silnými oxidačními a redukčními schopnostmi. Její 3% roztok se používá jako dezinfekce. Má bělící účinky. Akvaristi a majitelé jezírek využívají peroxid vodík jako prostředek k hubení řas.

Jaké je použití peroxidu vodíku?

Peroxid vodíku má relativně široké spektrum využití.

  • Dezinfekční prostředek – 3 % vodný roztok peroxidu. Nesmí se aplikovat přímo do otevřené rány, jelikož reaguje s krví. Ránu uzavře a vzniká bolestivý tlak. Dělají se oplachy povrchových ran na kůži. Může být použit na vyplachování dutiny ústní při zánětech.
  • Bělení – v papírenském průmyslu a v kosmetice, jako součást přípravků na odbarvování vlasů.
  • Součást paliva u torpéd.
  • Prostředek pro hubení vláknitých řas v zahradním jezírku nebo akváriu.

Jak funguje peroxid vodíku v jezírku nebo akváriu?

Přípravky s peroxidem vodíku jsou založené na oxidaci. Při aplikaci se uvolňuje aktivní kyslík, který narušuje a ničí buněčné struktury řas. Ty se pak odpojí od povrchu a jsou vyneseny bublinkami aktivního kyslíku na hladinu jezírka. Odtud je třeba plovoucí řasy odlovit. Menší zbytky by se měly zachytit ve filtračním zařízení.

Pokud je přípravek v sypkém stavu je vhodné zamířit spad na místa, která jsou porostlá řasou a vyvarovat se posypání rostlin, ryb a jiných živočichů.

Aktivní kyslíkové bubliny dokážou zvednout ze dna i napadané listí, detrit, zbytky odumřelých rostlin.

Před aplikací peroxidového přípravku je třeba změřit hodnotu pH vody. Ta by neměla být vyšší než 8,5.

Vždy je nutné dbát pokynů a dávkování, které jsou uvedeny na konkrétním přípravku.

Při boji s vláknitou řasou je dobré zaměřit se na prevenci, protože peroxid vodíku řeší pouze následek nějakého špatné biologického procesu v jezírku a nerovnováhy. Vždy se jedná o velké množství živiny ve vodě (to vzniká z odumřelých částí rostlin, nespořádaným krmivem pro ryby a rybími výkaly), vysoká teplota vody, málo rostlin, které by spotřebovávaly živiny, dostatek světla, zvýšené CO2. Pro trvale čistou vodu v jezírku nebo akváriu je třeba zaměřit se na udržení biologické rovnováhy.

Je peroxid vodíku bezpečný?

3 % vodný roztok peroxidu vodíku se nesmí užívat vnitřně. Na sliznicích po požití způsobuje poleptání a je nutné vyhledat lékařskou péči.

Dostupný je také 30 % roztok peroxidu vodíku. Ten už je brán jako velmi nebezpečná látka. A jeho dostupnost je omezená, jelikož se jedná o prekurzor výbušnin. Tento produkt je zdraví škodlivý a manipulace s ním je určena pouze pro licencované osoby (profesionály).

Veronika Jadrná