Úvod » Slovník pojmů » P » Projasňovač

Co je projasňovač?

Projasňovač do vody působí v bazénech nebo vířivkách. Pomáhá odstraňovat nečistoty velmi malých rozměrů, které nedokáže zachytit filtrační systém bazénu. Čistí vodu od zakalení. Projasňovač způsobuje shlukování malých nečistot do větších celků, které pak zachytí filtrace nebo klesnou na dno a bazénovým vysavačem se odstraní.

Jak funguje projasňovač?

Projasňovač působí na zakalenou vodu v bazénu nebo ve vířivce. Nečistoty, které způsobují zákal dokáže  spojit do větších útvarů. Problémem totiž bývá, že částečky jsou tak malinké, že je nedokáže filtrační médium zachytit. Po použití projasňovače se shluknou a buď klesnou na dno nebo se dostanou do filtrace, kde se zachytí v kartuši nebo písku.
Po aplikaci rozjasňovače je nutné vyčistit filtrační zařízení, které je od nečistot zaneseno, aby nedošlo k návratu zpět do bazénové vody.

Kdy funguje projasňovač?

Projasňovače bazénové vody působí v širokém spektru pH vody. Podle výrobce je ale nutné sledovat návod, v jakých podmínkách konkrétní přípravek dobře funguje. Nejideálnější je hodnota okolo pH neutrální.

Může se používat i v kombinaci s chlorovou nebo kyslíkovou chemií a solí.

Projasňovač nemá dezinfekční účinky.

Některé přípravky umožňují koupání krátkou dobu po aplikaci prostředku.

Jaký je rozdíl mezi vločkovačem a projasňovačem? 

Ve své podstatě zastávají oba výrobky stejnou funkci. Shlukují malé částice nečistot do větších celků.
Vločkavač se aplikuje na značně zakalenou vodu.

Projasňovač si také dovede poradit s velkým znečištěním, ale mimo to, umí spojovat i mikro nečistoty. Při použití projasňovače se snižuje riziko zakalení vody z důvodu předávkování.

Projasňovač je obecně dražší než vločkovač.

Jak se projasňovač aplikuje?

Aplikace projasňovače se vždy musí řídit pokyny na obalu konkrétního výrobku. Může se lišit množství dávkování a podmínky (pH vody), za kterých je doporučeno rozjasňovač použít.

Projasňovače jsou tekuté přípravky, které se rozmíchají do znečištěné vody.

Kde lze použít projasňovač?

Projasňovače se používají na zakalenou vodu:

  • ve venkovní i krytých bazénech,
  • ve vířivkách,
  • v čističkách odpadních vod.
Veronika Jadrná