Úvod » V » Vortex

Co je vortex (odstředivka)?

Vortex je nádoba, ideálně válcovitého tvaru, která má na dně otvor s výpustí a přibližně v polovině nádoby je umístěna vpusť, kterou přitéká do komory znečištěná voda z jezírka. Kapalina se ve válci točí (odstřeďuje). Vortex je součástí filtračního systému pro zahradní jezírka.

Jak vortex funguje?

Vortex plní funkci zachycení hrubých nečistot z vody, která do něho přitéká. Jinak se také říká mechanická část filtrace.
Tvoří předstupeň před biologickou částí filtračního systému.
Voda do válcovité nádoby přitéka zhruba v její polovině. Na dně je umístěna výpusť. Zpravidla uprostřed je instalován přepad, kterým odtéká vyčištěná voda do další komory.

Proces filtrace vortexem

Tím jak je voda do vortexu tlačena (buď jezírkovým čerpadlem nebo gravitačně), tak se tvoří vodní vír. Točením se na stěnách nádržky zachycují hrubší nečistoty a těžší částice dopadají na dno. Odstředěním lze odstranit i jemný kal a bahno.

Kdy je vhodné použít filtraci s vortexem?

Filtrační zařízení s vortexem je určeno pro zahradní jezírka, která mají větší rozměr a navíc jsou i osazena rybami.
Koi i jiné druhy ryb za svůj život vyprodukují mnoho odpadních částic, které je třeba z rybníčku odstranit. Jejich trus, nespotřebovaná potrava, ale i napadané listí, hmyz. To vše tvoří vhodné prostředí pro růst a tvorbu řas, které jsou od určitého množství v jezírku nežádoucí.
Vortex dokáže dobře tyto nečistoty z vody odstranit a napomáhá tak k čisté vodě v zahradním jezírku.

Veronika Jadrná