Úvod » Slovník pojmů » B » Bubnový filtr

Co je bubnový filtr (bubnáč)?

Bubnový filtr je druh filtračního zařízení, které odděluje pevné částice z kapaliny. Očištěná pak přechází do sekce biologického čištění. Má vysokou výkonnost. Dokáže přefiltrovat velmi jemné nečistoty o velikosti 60 – 70 mikronů. Pro soukromé účely se bubnový filtr používá na čištění vody v zahradních jezírcích, zejména pokud jsou v něm chovány ryby. Jeho užití je velmi široké. Je považován za nejúčinnější jezírkový filtr.

Jak bubnový filtr pracuje?

Bubnový filtr spolupracuje s gravitačním nebo čerpadlovým zařízením.

Voda se díky čerpadlu nebo zemské přitažlivosti dostává dovnitř do bubnu filtru a přes jeho stěnu protéká ven. Uvnitř bubnu je velmi jemné síto, které zachycuje nečistoty velmi malých rozměrů.

Pokud dojde ke snížení průtoku vody bubnem kvůli zanesení síta, zvýší se hladina a systém automaticky vyhodnotí problém a dá pokyn k propláchnutí, aby došlo ke zprůchodnění filtru.
Znečištěná voda z oplachu pak odtéká mimo, aby se nevrátila do vody do jezírka.

Jak se bubnový filtr čistí?

Bubnové filtry jsou vybaveny automatickým samočistícím systémem. Řídí se podle hladiny vody, která se mění v závislosti na zanesení bubnu nečistotami. Čím více je filtr znečištěn, tím vyšší je hladina.
Mimo automatického čištění je třeba provádět jednou za čas ruční údržbu.

Kde se bubnový filtr používá?

Bubnové filtry se využívají v čistírnách odpadních vod. V průmyslových odvětvích, kde je třeba filtrovat pevné části z kapaliny.
Pro soukromníky je možné použití jako filtrační zařízení v zahradních jezírcích s chovem ryb.

Jaké jsou nevýhody bubnového filtru?

1. Bubnový filtr může být za určitých podmínek náchylný na tvorbu vodního kamene. Na tvorbu vodního kamene má vliv tvrdá voda. Usazeniny vodního kamene se zachycují v otvorech bubnu. Čím je zmenšují a snižují průtok vody. Neplatí však, že čím menší otvory, tím kvalitnější filtrace. Naopak to přináší problém. Automatické čidlo dává pokyn k oplachu bubnu, ale to neřeší potíž s usazeninami. Naopak ho dalším přidáním vody s vápníkem a hořčíkem zhoršuje. Zanáší se čím dál více.

  • Zapojení čerpadlo – UV lampa – filtr – jezírko: Vzniklým zanesením dá systém pokyn k vypnutí zařízení. Hladina ve filtru sice vystoupá výše, ale přepadem odteče. A filtr se nepoškodí.
  • U gravitačního zapojení hrozí, že kvůli ucpání bubnového filtru a jeho odstavení z provozu se sníží hladina vody v komorách, což může značně poničit čerpadlo, které je na konci, jelikož bude mít nedostatek vody a dojde dříve nebo později ke spálení motoru.

2. Jezírka s malým objemem vody a velkým množstvím ryb. Ryby produkují odpad a buben se musí často oplachovat. Během oplachu se samozřejmě spotřebovává voda, která odchází pryč z jezírka a musí se následně dopusti. Hrozí, že dopouštění vody s bubnovým filtrem pak bude nepřiměřené.

3. Pro někoho se mohou zdát přiliš složité.

Jaké jsou výhody bubnového filtru?

Bubnový filtr je nejlepší mechanický filtr. Má vysoký průtok při nízkém zatížení.

Odstranění mikro nečistot lze zajistit i jiným způsobem, než je použití bubnové filtrace. Separaci částic dokáží zajistit také mechanické kartáče, vortexy, štěrbinová síta.

Veronika Jadrná