Úvod » Slovník pojmů » B » Biocid

Co je biocid?

Biocid nebo biocidní přípravky jsou látky nebo směsi, používané k ochraně, hubení nebo odpuzování nežádoucích nebo škodlivých organismů vůči člověku. Mohou to být rostliny, zvířata i mikroorganismy. Biocidní přípravky se vyrábějí v kapalné i práškové konzistenci buď připravené k přímému použití nebo jako koncetráty. Biocidy podléhají registraci podle Evropské legislativy podle vyhodnocených rizik.

Jaké jsou druhy biocidů podle použití?

Biocidní přípravky se dělí do čtyř hlavních skupin podle účinku, jaký vyvolávají.

Biocidní dezinfekční prostředky

 • Pro osobní hygienu – slouží k dezinfekci pokožky po celém těle včetně hlavy.
 • Pro veterinární hygienu – nejsou použitelné ani u člověka ani u zvířat. Využití v oblasti potravin a krmiv. Dezinfekce materiálů a povrchů.
 • Pro dezinfekci povrchů a materiálů, které nejsou v přímém kontaktu s potravinami nebo krmivy. Použití algicidů v bazénech, akváriích. Klimatizace, stěny a podlahy. Přípravky pro dezinfekci vzduchu, odpadních vod, nemocničního odpadu.
 • Pro dezinfekci pitné vody – ke spotřebě lidí i zvířat.
 • Pro potravinářský průmysl – přípravky, které mohou přijít do styku s člověkem nebo zvířaty. Dezinfekce zařízení na výrobu, přepravu, skladování potravin, krmiv.
 • Nepatří sem dezinfekční prostředky bez biocidního účinku – např. prací gely a prášky.

Biocidní konzervanty

Přípravky určené k prevenci mikrobů a řas. Zejména pro materiál, který je určen ke skladování.

 • Pro stavební materiál,
 • systémy chlazení, které používají kapaliny,
 • konzervaci dřeva – preventivní i léčivá.
 • Konzervační látky pro kůži, pryž, vlákna, polymerních materiálů – např. EPDM.
 • Proti tvorbě slizu. Vznikající na površích, materiálů, strojů v průmyslových procesech.

Biocidní prostředky na hubení živočišných škůdců

Biocidy, které regulují různé druhy živočišných populací. Jiným způsobem než je jejich odpuzování nebo plašení a vábení.

 • Rodenticidy – proti hlodavcům – myši, potkani.
 • Avicidy – proti ptákům.
 • Moluskocidy, vermicidy – proti bezobratlím – měkkýšům, červům.
 • Pisicidy – proti rybám.
 • Insekticidy, akaricidy – proti členvcům – hmyz, pavouci, korýši.

Biocidní přípravky fungující na principu vábení nebo odpuzování a používají se přímo na pokožku nebo nepřímo do okolí člověka nebo zvířat.

 • Repelenty a atraktanty – proti škodlivým organismům – blechy, komáři, klíšťata.

Další (jiné) biocidní přípravky 

 • Přípravky s účinnými látkami proti hnilobě. Pro zařízení a konstrukce používající se ve vodě – lodě, mola, jiné konstrukce.
 • Balzamovací a taxidermické kapaliny – Pro dezinfekci a konzervaci zemřelých lidských nebo zvířecích těl.

Jsou biocidní přípravky pro člověka bezpečné?

Biocidní přípravky podstupují velmi přísné schvalovací martyrium.
Některé přípravky lze použít v přímém kontaktu s člověkem – repelenty nebo přípravky pro dezinfekci v potravinářském průmyslu.
Některé jsou člověku i zvířatů zdraví nebezpečné.

U biocidních přípravků je nutné dbát na dodržení pravidel použití.

Veronika Jadrná