Úvod » Slovník pojmů » B » Biokuličky (Bio kuličky)

Co jsou bio kuličky?

Biokuličky tvoří náplň do filtrací v zahradních nebo koupacích jezírcích. Mohou je použít i akvaristé. Bio kuličky jsou plastové kuličky, které mají různý průměr. Povrch kuličky není celistvý, ale má otvory různého tvaru a velikosti. Slouží jako zázemí pro nitrifikační bakterie v biologickém filtru. A společně s nimy pomáhají čistit vodu od mikronečistot, dusitanů, amoniaku a jiných látek.

Jak fungují biokuličky do filtrace?

Biokuličky jsou usazeny ve filtrační nádobě v biofiltru. Svým pórovitým povrchem nabízejí vodním bakteriím prostředí, kde se mohou usídlit a zpracovávat nežádoucí dusitany a čpavek.

Některé bio filtrační kuličky (spíše ty akvarijní) mají uvnitř ještě navíc biomolitan. A tím zvyšují plochu, na které se mohou uchytit nitrifikační bakterie.

Voda, která prochází přes kuličky, ve kterých žijí bakterie, je filtrována a zbavována nežádoucích látek. přispívá tím k čisté a nezávadné vodě.

Kolik bio kuliček do filtrace jezírka je potřeba?

Množství biokuliček se odvozuje od jejich samotné velikosti a od velikosti filtrační nádoby, ve které budou usazeny.

Biokuličky se vyrábí v různých velikostech a také v různé kvalitě.

Je dobré držet se doporučení a naplnit filtraci dostatečným počtem kusů. Šetřením dosáhnete akorát méně kvalitního výsledku čištění.

Jak správně používat bio filtrační kuličky?

Biokuličky jsou určeny pouze pro čištění mikročástic. Musí být umístěny na správném místě v biofiltru. Neměly by se k nim dostat velké nečistoty, které by kuličky ucpaly a tím by ztratily svoje filtrační schopnosti.

Je nutné, aby před biologickým filtrem byla umístěna komora na čištění hrubých nečistot, která zachytí odpad dříve, než se dostane k bio kuličkám.

Jak čistit bio kuličky?

Pokud na biokuličkách bude viditelné znečistění je nutné vyprat. Vyndat z filtrační nádoby a omýt v nádobě s vodou.

Biokuličky mohou být umístěny ve vaku, pytli a pak je manipulace s nimy mnohem snadnější.

Časté čištění biokuliček není vhodné, jelikož se zničí vytvořená biokultura uvnitř nich.

Veronika Jadrná