Úvod » Slovník pojmů » B » Biotop

Co je biotop?

Biotop je společné prostředí živé i neživé přírody s jednotnými podmínkami pro živočichy a rostliny. Vyznačuje se specifickými vlastnostmi pro danou lokalitu. Předmětem biotopu je biocenóza, společenství všech živých (biotických) druhů živočichů, rostlin, hub, mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu. Pro biotop je synonymem habitat nebo stanoviště. Stanoviště je považováno za pojem užšího významu než je biotop.

Pro lepší pochopení si můžeme představit např. sladkovodního mlže.

 • Jeho biotop jsou vodní nádrže a řeky s mírným proudem.
 • Jeho stanoviště je dno, břehy, tůně.

Jaké jsou nejčastější druhy obnovy biotopů v ekologickém pojetí? 

 • Zelené střechy – potažmo střešní zahrady.
 • Rekonstrukce toku řek. Od rovných “dálnic” k řekám s tůněmi, záhyby a možností vylévání do lužní luk.
 • Obnova zeleně. Namísto asfaltu a betonu vysázet zeleň.
 • Úpravy školních zahrad do podoby přírodních parků.
 • Nahrazování bazénů koupacími přírodními jezírky. Jak v domácím prostředí, tak pro veřejné koupání.

Druhy biotopů

Biotop je chápán jako klasifikační jednotka, která je vymezována podle rostlinných společenstev. U nás nalezneme přes 150 biotopů. Dokonce existuje dokument Katalog biotopů České republiky, který mapuje biotopy v České republice. Rozdělují se podle prostředí do formačních skupin:

 • vodní toky a nádrže,
 • mokřady a pobřežní vegetace,
 • prameniště a rašeliniště,
 • skály,
 • sutě a jeskyně,
 • Alpínské bezlesí,
 • sekundární trávníky,
 • vřesoviště, křoviny, lesy.

Co je biotop v akváriu?

Termín biotop používají akvaristi pro označnačení uměle vytvořeného “přirozeného” prostředí pro určitý druh ryb. Snaží se o vytvoření identických podmínek v akváriu, jako kdyby ryby žily ve svém původním prostředí. Simulují typ vody, rostliny, substrát, další ryby, světlo.

Biotopové koupací jezírko

V posledních letech se stává trendem vyměnit “modrý” bazén za koupací jezírko. A příroda určitě tento krok kvituje. Jelikož zahradní jezírko, jako forma přírodního biotopu, sounáleží s přírodou a jejími zákonitostmi.

Vodní biotopy si budují soukromé osoby na své vlastní zahradě, ale začínají se stavět i veřejná koupací jezera založená na přírodních principech namísto nádrží, kde se čistá voda udrží pouze aplikací chemikálií.

Jaké má koupací jezírko parametry a zásady?

 • Koupací část – bývá hluboká, aby se v ní dalo plavat, nebo se alespoň pohodlně ponořit. Nejčastěji má obdélnikový tvar.
 • Rostlinná část – mělčiny, které jsou osázeny množstvím rostlin. Je využito jejich kořenového systému, který přirozeně čistí vodu, jelikož odebírá z vody živiny, které jsou potravou i pro nežádoucí řasy.

Údržba a čistá voda v koupacím jezírku

Podle výše napsaného by se mohlo zdát, že udrží čistou vodu rostliny. Bohužel tomu tak není. I přírodní biotop v podobě koupacího zahradního jezírka vyžaduje lidskou péči. K tomu dopomáhají různé přístroje, jako je filtrační zařizení, čerpadlo, skimmer, gula. Ale výsledek stojí za to. Jezírko je živý organismus a také se tak chová. Navíc poskytuje zázemí pro mnoho živočichů a rostlin.

Stavba biotopů a vůbec zájem o ně je na vzestupu. Lidé se začínají více zajímat o ekologii. Záleží jim na obnově, tvorbě nebo zachování přirozeného přírodního prostředí.

Veronika Jadrná