Úvod » Slovník pojmů » M » Mechanický filtr

Co je mechanický filtr na vodu?

Mechanický filtr na vodu odstraňuje nečistoty z vody. Podle velikosti otvorů filtračního síta dokáže zachytit různě velké částice odpadu. Mechanická filtrace většinou předchází filtraci biologické nebo chemické. Vodní filtry na mechanické nečistoty se využívají v průmyslu, v čističkách odpadních vod, v hobby odvětvích. Čistí vodu od organických i anorganických částic, které znečišťují a znehodnocují vodu.

Jak funguje mechanický vodní filtr?

 1. Do mechanického vodního filtru je přiváděna znečištěná voda. Jsou dva způsoby, jak vodu do filtrace dostat:
   1. Nahnání vody do filtru pomocí čerpadla.
   2. Pomocí gravitačního zapojení filtrace. Do filtrace teče voda sama, protože je uložena níže než je hladina vody.
 2. Ve filtru probíhá mechanické čištění. Nejčastěji se používají způsoby:
 • Průtok vody přes síto.
 • Odstředění vody.
 • Sedimentace (usazování).

Kde se používá mechanická filtrace vody?

Mechanický vodní filtr se používá v řadě odvětví.

 • Čističky odpadních vod.
 • Filtry na vodu ze studně.
 • V průmyslových odvětvích, která používají k výrobě vodu, filtrují nečistoty z vody, kterou vypouštějí zpět do oběhu.
 • Hobby obory:
  • Akvaristika.
  • Jezírkářství a chov ryb.
  • Zahradní bazény.

Jaké jsou druhy filtrů mechanických nečistot pro zahradní jezírka?

Mechanické filtry se liší podle toho, jakým způsobem odstraňují nečistoty z vody.

 • Bubnový filtr – nejúčinnější, voda protéká přes síto, které tvoří buben (jako v pračce), který se točí.
 • Štěrbinový filtr – síto, které je obloukového tvaru a protéká přes něj voda.
 • Vortex – odstředivý princip zachytávání nečistot. Voda se v nádobě točí a nečistoty se zachytávají na bocích.
 • Sedimentační komora – nejméně účinné, funguje na principu usazování nečistot.

Jaké jsou druhy filtrů pro zahradní bazény?

 • Kartušová filtrace – voda se filtruje přes papírový válec. Méně účinná.
 • Písková filtrace – je naplněna pískem. Používá se křemičitý nebo kavalitnější zeolitový písek, kde se zachytávají nečistoty.

Proč používat filtr mechanických nečistot na vodu?

Využití filtrů u pitné vody

Pitná voda musí být zbavena mechanických nečistot, aby se dosáhlo její nezávadnosti. Zdravá pitná voda nesmí obsahovat žádné pevné částice. Navíc odstranění hrubých nečistot usnadňuje její další čištění – biologické a případně chemické.

Využití filtrů v akvaristice

Akvarijní voda musí dosahovat určité hranice čistoty, aby se v ní dařilo rostlinám, rybám či bezobratlím živočichům. Mechanický filtr zachytává nečistoty, které jsou způsobené odpadem z ryb nebo zbytky odumřelých rostlin. Pomáhá tak biologické filtraci, aby se do ní nedostávala silně znečištěná voda.

Využití mechanického filtru v zahradním jezírku

Mechanický filtr by měl být předstupeň před biofiltrem. Předpřipravuje vodu pro čištění v biologické části filtrace, které probíhá za pomoci bakterií. Pokud by do tohoto filtru proudila znečištěná voda, brzy by se zanesl a neplnil by správně svoji funkci.

Odstraňování hrubých nečistot z jezírka je důležité pro udržení rovnováhy. Jejich rozkladem vznikají ve vodě nežádoucí látky. Čpavek, který je nebezpečný pro ryby a živiny, které podporují růst zelených řas v jezírku.

Využití filtru v bazénu

Mechanickou filtrací v bazénu se odstraňují nečistoty, jako je hmyz nebo drobné nečistoty, které by měly za následek růst řas. O filtraci v bazénech se starají pískové nebo kartušové filtrace.

Veronika Jadrná