Úvod » Slovník pojmů » S » Sedimentační komora

Co je sedimentační komora?

Sedimentační komora může být součástí filtračního systému nebo tvoří samostatnou filtraci. Slouží k usazování nečistot, které filtrace nasaje z jezírka. Nečistoty se vlivem gravitace usadí na spodní části nádoby nebo jsou odstředivou silou zachytávány na stěnách nádoby. Na dně sedimentační komory bývá výpusť.

Sedimentační komora jako samostatná filtrace

Sedimentace nečistot je nejjednodušší typ jezírkových filtrací. Tvoří mechanický filtr a úkolem je odstraňovat hrubé nečistoty.

Sedimentační komora vyniká v jednoduchosti, ale je také nejméně spolehlivým typem mechanické filtrace.

Jak funguje sedimentační komora?

Sedimentaci (usazování) ovlivňuje rychlost, jakou proudí voda v nádobě. Čím rychleji voda proudí tím méně usazenin vzniká. Druhým aspektem pro dostatečné usazování je velikost nádoby. Ve větší komoře je mnoho prostoru pro rozvíření částic a sedimentace je nízká.

V sedimentačních komorách jsou instalovány kartáče, které zachycují rozptýlené částice.

Jaké jsou nevýhody sedimentační komory?

  • Sedimentační komora je nejméně účinná mechanická filtrace.
  • Zadržené částice nečistot produkují živiny, které se vrací zpět do jezírka a podporují růst řas.
Veronika Jadrná