Úvod » Slovník pojmů » S » Submerzní rostliny

Co jsou submerzní rostliny?

Pro submerzní rostliny je jejich přirozené životní prostředí ukryto pod vodní hladinou. Rostlinné části jsou ponořené. Ve vodním sloupci se některé druhy vznášejí nebo jsou srostlé s podkladem. Tyto rostliny běžně žijí v přírodních nádržích nebo řekách. A uměle je pěstují majitelé okrasných zahradních jezírek a akvárií, jelikož zlepšují estetiku jezírka a zajišťují čištění vody.

Jaké jsou druhy submerzních rostlin?

Existují dva druhy submerzních rostlin vznášející a zakotvené.

Vyznačují se:

 • velmi zmenšeným množstvím kořenů až úplnou absenci,
 • redukcí cévních svazků,
 • příjmem potravy celým povrchem těla rostliny,
 • list se dělí až do nejtenčích, niťovitých úkrojků,
 • často se vyskytuje absence průduchů. Mají vyvinutý aerenchym (vzdušné pletivo), který rostlinu nadnáší a udržuje ve správném postavení.

Jaké jsou druhy vznášejících se submerzních rostlin?

 • Okřehek trojbrázdý,
 • vodní mor kanadský,
 • růžkatec ponořený,
 • prustka obecná a další.

Jaké jsou druhy zakotvených submerzních rostlin?

 • stolístek klasnatý,
 • žebratka bahenní,
 • některé druhy rdestu.

Jaká je funkce submerzních rostlin v jezírku a akváriu?

Rostliny v umělých nádržích plní několik funkcí:

 • estetická funkce – rostliny v akváriu vytváří příjemný vzhled,
 • “ochranitelská” funkce – do spleti rostlin se mohou ukrýt nově narozené rybičky,
 • čistící funkce – zelené rostliny v akváriu a jezírku udržují biologickou rovnováhu. Spotřebovávají oxid uhličitý a vytváří kyslík při procesu fotosyntézy. Odstraňují z vody dusíkaté látky.
Veronika Jadrná