Úvod » Slovník pojmů » S » Surová voda

Co je surová voda?

Surová voda je voda, která neprošla žádnou úpravou. Je to čistě přírodní produkt. Zahrnuje se sem voda dešťová, povrchová – řeky, potoky, jezera, rybníky, zahradní jezírka, ale i podzemní, včetně studní. Obsahuje všechny složky, které úpravou na vodu pitnou ztrácí. Minerály (hořčík, vápník, dusičnany, dusitany), ionty, ale i mikroby, bakterie a parazity.

Co obsahuje surová voda v přírodě?

Složení surové vody v přírodě je nestabilní. Mění se v závislosti na okolních podmínkách. Obsah látek je odvislý od mnoha faktorů:

 • míry slunečního záření, 
 • okolní teploty, 
 • druhu ekosystému (různá kvalita vody je v ekosystému lesa nebo pole),
 • množství znečišťujících látek v okolním prostředí.

Každá surová voda obsahuje alespoň jeden nebo více kontaminantů (mikroby, chemické látky), které jsou závadné pro zdraví člověka. Kontaminanty obsažené v surové vodě mohou být:

 • Huminové látky – vznikají převážně rozkladem rostlin a jsou obsaženy v půdě a ve vodě. Ve vodě jsou rozpustné fulvonové kyseliny (nezávisle na pH) a huminové kyseliny (rozpustné až s pH vyšším než 2. Barví vodu do hněda.
 • Minerály – nejčastěji uhličitan vápníku a uhličitan hořčíku, které mají za následek tvrdou vodu.
 • Nečistoty – hlína, bahno, kameny.
 • Patogenní, zdraví nebezpečné, částice – mikroorganismy – bakterie, viry, prvoci.
 • Soli.

Méně obvyklé části surové vody jsou:

 • radioaktivní částice, 
 • perfluorované látky (PFOS, PFOA) – jsou rakovinotvorné,
 • látky hormonálního původu.

Na co lze surovou vodu použít?

Surová voda má široké použití. Bez úpravy surové vody není vhodné využívat ji jako pitnou.

 • Zalévání,
 • splachování WC,
 • oplachování věcí, které nejsou určeny ke konzumaci,
 • omývání venkovních komponent,
 • omývaní aut,
 • v chemickém průmyslu,

V době, kdy se začíná Země (její obyvatelé) potýkat s nedostatkem vody by měl každý přemýšlet například i při napouštění bazénu nebo jezírka, jestli není možné odchytit dešťovou vodu a naplnit s ní nádrž.

Může být surová voda nebezpečná?

Surová voda zpravidla je pro zdraví člověka nebezpečná. Výjimku tvoří místa, kde není kvalita vody ovlivněna okolním prostředím.

Je možné konzumovat surovou vodu?

Pití surové vody je možné pouze v místech, která nejsou zatížena znečištěním. Jedná se zejména o horské a vysokohorské oblasti, nebo oblasti, které nejsou vystavovány vysokým teplotám (severní arktické a antarktické oblasti).

Naopak je veliký problém s používání surové vody na pití v oblastech Afriky, kde je velký nedostatek vody obecně a pitné vody zejména. Surová voda je příčinou mnoha nemocí.

Veronika Jadrná