Úvod » Slovník pojmů » S » Suchá šachta

Co je suchá šachta?

Suchá šachta nebo komora je součástí čerpadlové šachty. Jedná se oddělenou komoru v čerpadlové šachtě, která je bez vody (suchá). Je v ní umístěno čerpadlo (nebo i více čerpadel). Čerpadlové šachty se suchou komorou jsou podmínkou pro koupací jezírka. Je to důležité z hlediska bezpečnosti. Elektrický přívod k čerpadlu nepřichází do styku s vodou.

Kde je umístěna suchá šachta?

Suchá šachta je zpravidla situována jako poslední v čerpadlové šachtě. Vzhledem k přítoku vody. Čerpadlové šachty s plní zepředu za pomoci vpustí. Suchá čerpadlová šachta se nachází až na druhém konci. Voda se do ní už nedostane. Čerpadlo v ní umístěné čerpá vodu z vedlejší komory. Elektrické přívodní kabely jsou v suchu. Voda je pouze uvnitř čerpadla.

Proč mít v čerpadlové šachtě suchou šachtu?

Suchá komora v čerpadlové šachtě je nezbytností při použití u koupacího jezírka nebo biobazénu. Pokud se budou v jezírku koupat lidé, je nutné, aby byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost a minimalizované riziko úrazu elektrickým proudem.

Veronika Jadrná