Úvod » Slovník pojmů » S » Sinice

Co jsou sinice?

Sinice jsou cyanobakterie a zároveň jedni z nejstarších obyvatelů této Země. Získávají energii pro svůj život ze Slunce prostřednictvím fotosyntézy. Jsou jednobuněčné prokaryota, ale shlukují se do kolonií nebo vláknitých stélek. Díky přemnožení sinic se stává voda závadnou pro koupání. Sinice trápí hlavně v teplých měsících, kdy stoupá teplota vody ve vodních nádržích a je dostatek slunečního svitu, které procesu růstu napomáhají.

Kde se sinice vyskytují?

 • Voda je nejznámější a nejčastější stanoviště sinic. Jsou součástí planktonu.
 • Půda.
 • Skály.
 • Termální prameny.
 • Mořské dno.
 • Ale i poušť a místa v oblasti pólů.

Sinice v zahradním jezírku 

Jejich výskyt souvisí se velkým množství oxidu uhličitého ve vodě. Ten je způsoben většinou malým množstvím rostlin v jezírku, které ho přirozeně zpracovávají.
Avšak i proti sinicím v jezírku lze bojovat buď přírodními nebo chemickými prostředky.

Sinice v akváriu

K jejich přemnožení dochází z důvodu dlouhého osvětlení akvária nebo nedostatkem rostlin.

V čem jsou zvláštní a významné sinice?

 • Sinice jsou jednou ze součástí planktonu.
 • Jsou významným producentem kyslíku, který vytváří při fotosyntéze.
 • Sinice vážou vzdušný dusík na amoniak. Mají tak výrazný (globální) vliv na koloběh dusíku v atmosféře.
 • Žijí v symbióze s jinými organismy. Společně s houbami tvoří lišejníky. Kooperují s rozsivkami, na kořenech cykasů, žijí uvnitř kapradinek nebo mořských hub.

Jak škodí přemnožení sinic?

Když sinice zvětší své množství, tak stoupají k hladině vody a vytvoří tam vrstvu (vodní květ), kterou nedokáží proniknout dýchací plyny. Následkem toho se dostávají do ohrožení rostliny i živočichové, které se ve vodním díle nacházejí, protože jim chybí životodárný kyslík
Růst a přemnožení sinic způsobují dusíkaté a fosforečné látky.

Co způsobují člověku sinice ve vodě?

Přemnožené sinice ve vodě mohou vést k alergickým reakcím. Záleží na množství sinic ve vodě, na délce pobytu ve vodě, na frekvenci koupání.
Sinice mohou vyvolat vyrážku, červené podráždění očí, rýmu.
SInice produkují i toxiny, které jsou nebezpečné ve chvíli, kdy se dostanou do trávicího traktu. Podle množství se pak jedná o lehkou otravu, která se projevuje střevními potížemi, bolestmi hlavy. Při větším zásahu toxiny může dojít až k jaterním problémům.

Jak zjistit, jestli voda obsahuje sinice?

 • Pouhým pohledem na hladinu lze vidět vláknitě spojené sinice, které tvoří jakoby stébla trávy nebo jehličí. Nebo zelené krupičky.
 • Testování vody – průhledná lahev se naplní vodou a nechá se stát na slunci po dobu nejméně 20 minut. Pokud se u hladiny vytvoří zelený kroužek, přičemž je zbývající voda čirá, tak se jedná zřejmě o sinice.

Jaké je využití sinic?

Sinice obsahují velké množství rostlinných bílkovin, mnoho vitamínů. Jeden z jejích druhů, sinice zvaná Spirulina, se uměle pěstuje na farmách. Používá se k výrobě potravinových doplňků. Má prokázané blahodárné účinky na fungování organismu.

Veronika Jadrná