Úvod » Slovník pojmů » M » Mělká zóna

Co je mělká zóna v jezírku?

Mělká zóna se nachází v zahradním jezírku na pomezí bahenní zóny a zóny s hlubokou vodou. Hladina ode dna dosahuje 20 – 40 cm. Rostliny v této části jsou velice důležité pro stabilitu vody. Emerzní rostliny mají poměrně rozvinutý kořenový systém a redukují tak množství živiny v jezírkové vodě.

Proč je mělká zóna v jezírku důležitá?

Důležitost mělké části zahradního i koupací jezírka dodávají rostliny a jejich kořeny. Bez nich by bylo velmi obtížné udržet vodu v jezírku čistou a bez řas. Rostliny ubírají z vody řasám živiny a oxid uhličitý. Naopak vypouští kyslík, který potřebují pro správnou funkci nitrifikační bakterie v biologickém filtru.

Jaké rostliny se vysazují do mělké zóny?

Do mělkých zón se sadí:

  • Rákos
  • Orobinec

Tyto dvě rostliny jsou velice bujné a mohou zahubit ostatní, méně průbojné, druhy. Proto se hodí na vysezení spíše do větších jezírek.

  • Šípatka
  • Ostřice
  • Voďanka
  • Vachta
  • Blatnice, šmel
  • Žábník
Veronika Jadrná