Úvod » Slovník pojmů » E » Emerzní rostliny

Co jsou emerzní rostliny?

Pro emerzní rostliny je typická jejich adaptace na změnu prostředí ohledně závlahy. Jsou schopny žít jak ve vodním prostředí, tak na souši. Vyznačují se rozvětveným kořenovým systémem. Rostou na podloží, kde je kolísavá hladina od – 50 cm do + 150 cm. Vytvářejí si vzdušné reprodukční orgány. Emerzní rostliny lze najít volně v přírodě u rybníku a jiných vodních ploch. Nebo na soukromých zahradách v okrasných zahradních jezírcích.

V čem spočívá adaptace emerzních rostlin?

  • Přizpůsobení měnícím se podmínkám ohledně přístupu k vodě.
  • Odolnost vůči proudění vzduchu.
  • Růst nových listů pod vodní hladinou (nedostatek kyslíku).

Jaké jsou druhy emerzních rostlin?

Existují tři druhy emerzních rostlin:

  • Vynořené emerzní hydrofyty – žijí částečně na ponořených i vynořených podkladech. Vodní hladina se pohybuje v rozmezí od – 50 do + 150 cm. Vyznačují se vzdušnými reprodukčními orgány. Např. šmel, bahnička, rákos, orobinec.
  • Hydrofyty s plovoucími listy (natantní) – vodní hladina je v rozmezí od 0 do 350 cm. Například leknín, stulík, plavín, rdest plovoucí.
  • Ponořené hydrofyty – rostou na podkladu, který může být až v hloubce 11 m. Například vodní mor, rdest hřebenitý, řečanka, stolístek, šídlatka, pobřežnice, zákruticha.

Jaká je funkce emerzních rostlin v jezírku?

Rostliny v jezírku mají nezastupitelnou úlohu a bez jde jen velmi těžko docílit čisté vody bez řas. Kořeny rostlin odčerpávají z vody živiny, které by jinak tvořily potravu pro řasy. Dále dodávají vodě kyslík, který potřebují pro svůj život například ryby, které mohou být jezírku vysazené. A v neposlední řadě poskytují útočiště pro vodní živočichy, obojživelníky a hmyz.

Veronika Jadrná